Entries in the '' Категория

Всички удари – от недостиг на любов ?!

Въпрос: За какво са необходими всички тези удари при положение, че съвсем не е очевидно дали те имат някакво отношение към връзката между хората и любовта към ближния?

Отговор: Това не е очевидно само за тези, които все още не са открили връзката между всички хора и изобщо между всички елементи на света. За факта, че сегашната икономическа криза е призвана да разкрие връзката между хората, говорят само 0,1 % от хората на планетата. А всички останали все още не знаят, че именно отношенията между хората влияят на икономиката, взривовете от епидемии, възникването на цунами, земетресения, и други беди.
Но ако връзката между нашите отношения и страданията ни стане явна, хората по неволя ще се откажат от егоистичните взаимоотношения.

Въпрос: Защо всъщност Творецът чрез Своите удари не ни довърши, за да осъзнаем Неговия замисъл ?

Отговор: Без съмнение, появата на цунами, земетресения, урагани, банкови фалити в явна зависимост от нашето поведение, по неволя ще ни накара да се променим. Но няма да е доброволно а принудително, без осъзнаване величието на отдаването и любовта към ближния и за да се спасим от гибел.
Но това би било животинско бягство от гибелта, а не свободния избор на човекът да се издигне над своята природа към уподобяване с Твореца. Той е можел изначално да ни създаде такива.
Необходимостта от нашето постепенно развитие е продиктувана от замисъла на Твореца – да ни доведе до осъзнаване величието на отдаването и любовта към ближния.

"От искрата към светлината! "

Баал Сулам пише, че народите на света «са откраднали» мъдростта на кабалистите. Какво означава «откраднали»?
Откраднали – означава да използват своето егоистично желание. Казано е, че Адам Ришон е излъгал Твореца – искал е да получи светлината хохма необлечена в светлината хасидим – да получи заради себе си, без намерение за отдаване.
В миналото до разрушението на 2-я Храм, евреите не са скривали науката Кабала, а охотно споделяли знанието с народите на света. От това взаимодействие е израснала цялата земна наука за природата (скрита форма на Твореца) и философията (домисъл на егоистичния разум за скрития от него Творец). За заимствуването на философията от Кабала пише рав Кук, а също и Йохан Ройхлин, велик немски философ от 16 век и други.
И само след падението от любов към ближния в ненавист, което е довело да разрушаване на 2-я Храм, Кабала е станала скрита. И плакал Рашби, авторът на книгата Зоар, как да опише Кабала, за да остане скрита до нужното време, до 20-я век, а след това да се разкрие в полза на целия свят.
Но до разрушаването на 2-я Храм не е имало нужда да се описва Кабала, доколкото хората са усещали Твореца и науката Кабала е била култура на тяхното общуване.
Но без «кражбата» на Кабала е било невъзможно развитието на човечеството: нали за развитието е необходимо, вътре в егоистичните желания да има макар и малка искра светлина, която да го подхранва, да го оживява.
Именно благодарение на искрата светлина, става развитие на егоистичните желания в човечеството, от поколение в поколение се развиват технологиите, културата, образованието, обществените отношения.
Но днес всичко, получено от тази искра светлина се е реализирало. Егоизмът нараснал и се съединил в единен строй, в една система. Оказало се, че когато егоистичните елементи (хората) се съединят между себе си, те не се развиват, а деградират, от тук се открива общият кризис във всички действия на човека – възпитание, култура, наука, търговия, икономика.
От този момент и по-нататък, използвайки науката Кабала можем да поправяме своето участие в глобалната система, докато достигнем нейната пълна хармония.