Entries in the '' Категория

Рецепта за неудачници

Егоизмът достигна своя максимален ръст и започна да се свива – хората започнаха да разкриват връзката и взаимната си зависимост. Оттук и рецептата за всички, преследвани от несполуки : ако твоите желания и мисли са насочени към общото благо, с каквото и да се захванеш, във всичко ще ти върви.
Формулата на успеха: всичко да се прави на основата на отдаването, т.е. оставяш за себе си само необходимото за един нормален начин на живот. „Да работиш заради отдаването“ означава, че доходите от кой да е бизнес трябва да покриват само разходите. По такъв начин да се определя и продажната цена на стоките и услугите. Да няма допълнителна печалба, която натоварва калкулациите.
Това противоречи на всичко, случващо се сега, но в края на кризата ние ще видим, че всички ще минат на тази система. Нито един бизнес няма да може да просъществува по друг начин. Всичко получено над необходимото, нарушава равновесието с природата. За съществуването на своето тяло, човек трябва да консумира така, както всяко животно – според насъщната нужда.
Вследствие страданията и обяснението на породилите ги причини, благодарение на нашето разпространение, човек разбира, че правилното съществуване се заключава в служенето на останалите, както клетките, органите и частите на тялото.
Природата (Творецът) при всички случаи ще победи, със сила (чрез страданията) или човекът сам ще проумее, че трябва да се подчинява на Природата за постигането на хармония (единство) с нея.
Още щом започнем да се съобразяваме с Природата, нейното отношение към нас, т.е. нашето състояние ще се промени: изведнъж по света ще се намерят достатъчно храна, вода и всичко необходимо за живота на всички.