Entries in the '' Категория

За съжаление светът се управлява от страданията

Необходимо е да се постараем да осведомим хората, особено в Америка, Русия и Европа, че съществува решение на всички наши проблеми.
Както цялата природата, така и човечеството също е устроено пирамидално. То си има своите неживо, растително, животинско и човешки нива – и човешкото ниво въздейства на по-низшите.
Кой е човек? Онзи, който разбира замисъла на творението и си представя процеса на развитие. Той въздейства на цялата пирамида на човечеството отгоре – надолу.
Но въпреки че според своето постижение и възприемане на действителността такъв човек се намира на върха на пирамидата, в действие я привеждат онези, които се намират най-ниско, на неживото ниво, със своята реакция отдолу нагоре (подемът ма“н). А върху разума и чувствата на такива хора влияят само техните жизнени страдания, а не осъзнаването на целта и виждането на бъдещето…