Entries in the '' Категория

Криза: песимизмът на Стенли Фишер

Съобщение: Управляващият Централната банка на Израел Стенли Фишер е песимистичен за бъдещето на израелската и световната икономики. Финансовата криза завършва, но реалната криза ще се усилва. Финансовите механизми вече не действат, Централната банка на Израел трябва да търси алтернативни пътища.
Мащабите на стагнацията превишиха първоначалните прогнози на специалистите. Последствията от световната криза засега почти не се усещат в Израел, но в близко време кризата ще засегне всички отрасли на икономиката.
Ръст на безработицата към края на годината – до 9% (280 хиляди души, зависещи от помощи).

Реплика: Професор Фишер е достоен за уважение заради своята прямота и откритост. Природата на човека, „желанието да се наслаждава“ изтрива старите отрицателни емоции – ние преставаме да забелязваме постоянните страдания.
Така е и с кризата: макар че тя не завършва, а напротив, усилва се – на нас ни се струва, че отминава.
Кабала предвижда: егоистичната болест на човечеството не се лекува от нас и затова като всяка болест тя влиза навътре и ни поразява все по-нашироко и надълбоко.
Ужасните прояви на болестта предстоят!