Entries in the '' Категория

Премия за предсказан край на цивилизацията.

Съобщение: Япония наградила с най-висшата научна държавна премия американски изследовател, който преди няколко десетки години предсказал, че бързият икономически и демографски ръст на планетата ще доведе до колапс на цивилизацията.
През 1972 година сътрудници на МТИ под ръководството на проф. Дениз Медоуз е бил построен компютърен модел на развитието на човечеството World3, който показал, че през 2100 година ни чака неприятност. Това е описано в книгата „Предели на растежа“ (The Limits to Growth), която стана бестселър. Авторът е бил критикуван за паникьорство и враждебност към новите технологии на прогреса.
Премията е присъдена за „движение към екологически рационално общество, способно да живее в хармония с природата“.
Проф. Медоуз е заявил, че съществуването на човечеството изисква пълно изтощаване на природните ресурси. Ако цивилизацията не се откаже от експоненциално демографския и икономически растеж и не построи екологично рационална система, тя ще „излезе извън пределите на Земята“ и ще загине.
По думите на професора, днес той вижда още по-малко причини да се надяваме на нещо по-добро – „Хората не направиха никакви изводи от кризата, както и по-рано те се надяват на пазара и на техническия прогрес. За решаване на проблема човечеството се опитва да се върне към експоненциален растеж, но от тази стратегия нищо няма да излезе. Това вече няма да сработи!“