Entries in the '' Категория

Как да се спасим от ударите

Въпрос: Да допуснем, че ме е връхлетял някакъв удар. Уволнили са ме от работа. Чувствам се зле. И какво: аз въпреки това ли съм длъжен да се прилепя към Твореца?

Отговор: Именно това се случва днес със света. Светът получава удари. Ще има още много такива. Всичко това е необходимо, за да достигне човекът онази първа точка, където ще може да отмени своето его.
Възможно е много хора вече да не се нуждаят от повече удари – може би от съвсем малко. Нали всичко зависи от това, колко отдавам на другите. Може би отменяйки себе си, аз съм длъжен да получа от Твореца съвсем малко, подобно на клетките на костите, които живеят и съществуват в много ограничени рамки.
Затова съм готов да се откажа от своето его, което Творецът е поставил в мен, при това само за да се прилепя към Него. Възможно е с това да завърши поправянето на по-голямата част от света.
И това отказване е най-лекото за теб. Та нали няма от какво да се откажеш. Какво имаш? Нима това ти носи някакво удовлетворение? Погледни: вече целият свят разбира, че всички тези наслаждения нищо не струват. Все още ударите са малко, и хората вече са готови да се откажат от всичко.
По такъв начин Висшият ни приближава към себе си. Той ни казва: „Всички вие сте свързани заедно, и в тази връзка между вас всеки разкрива колко разрушително е неговото лично его“. Това постепенно се изяснява.

Какво се случи?

За повечето от нас, които живеем в тази страна, настъпи много трудно време. Ние се занимаваме с избори в една напълно поляризирана Америка. Финансовата ни система е буквално разбита, а заедно с това и нашето имущество. Лидерите на нашата страна не са сигурни какво точно трябва да бъде направено по този въпрос. Изглежда така, сякаш цялата основа, върху която е изградена системата става неустойчива. И хора като тебе и мене започваме да клатиме глава питайки се „Какво се случи“? Как стигнахме до такава ситуация? Как така газта, храната и най-малкото дребно нещо, нужно за оцеляването ни станаха толкова скъпи. Има ли изобщо политици, на които да можем да се доверим? Нужно ли е, или не, да бъдем в тази война? Осланя ли се првителството на народа, чрез народа и за народа? Толкова ли се промениха американците?
Древната мъдрост на Кабала има отговор за това. Тя говори за програма, която стои над нашите действия. Тази програма не е ласкава що се отнася до човека. Но ако някой се замисли за малко, то тя започва да придобива смисъл. Програмата е много проста, „Как мога да получа максимум удоволствие с минимум усилие?“ Как да се чувствам добре? Как мога да имам повече?
(още…)