Открийте светлината на живота

Въпрос: Вие казвате, че помощта за нуждаещите се и естествените пориви не са проява на любов към ближния. Бихте ли обяснили, какво означава „любов към ближния“?

Отговор: „Любов към ближния“ – това е едно особено качество, което възниква в човека при правилно изучаване на Кабала. Притежавайки това качество, човек усеща всеобщата връзка и потребност за напълване на другите, чрез себе си. Може да се оприличи на желанието на влюбения да изпълни със своето отношение обекта на своята любов.
Но „любовта към другите“ възниква от своята противоположна форма – от разкриването на своята ненавист към всички, чувството на отделеност и отчуждение.
По-късно се разкрива моята пълна зависимост от останалите хора – като че ли получавам кислород от един кран, който се намира в ръцете им.
Впоследствие аз откривам все по-голяма, постоянна и пълна зависимост от целия свят и по-точно – от моето положително отношение към всички хора. Разкрива ми се, че само аз, посредством моето искрено вътрешно отношение към света, добро или лошо, определям своето състояние.
С всеки изминал ден усещането на тази зависимост се разширява, аз ставам зависим при получаване на вода, хляб, работа, увереност от все по-голям кръг хора.
Така се разкрива глобалната, интегрална система, проявява се „ефектът на пеперудата“. А също така се проявява всеобщата омраза на всеки към всички – и това , че аз чрез своя егоизъм я пораждам у всички хора по света.
Разкриващата се пред мен картина на истинската зависимост на всички хора от мен, ме принуждава, чрез желанията и мислите си да „отворя крана“ за всички! Ето това е и “ любовта към ближния „.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: