Клатушкане по вълните на кризата

Днес ние се намираме в необичайно състояние. Самата природа ни разкрива, че егоизмът е разрушителен, че сме отделени един от друг, ненавиждаме се един друг, зависим един от друг в мащаба на цялата планета и по неволя сме свързани.
Ако няма къде да избягаме един от друг, ако природата ни принуждава, а не създадените изкуствено от нас условия – това ни задължава да се подчиним на нейния закон. В противен случай ще влезем в противоречие с природата, има опасност от по-големи удари, страдания, включително до заплаха от унищожение – и всичко това заради нашия егоизъм.
Нашето състояние се нарича изгнание – от природата. А какво е освобождение? Спасението за нас е в правилното съединяване помежду ни и с обкръжаващата ни природа, във възможността да станем интегрална, хармонична нейна част.
Необходимо е всеки от нас да почувства и разбере, че от хармонията между нас и природата зависи нашето съществуване (храна, вода, климат, здраве, психологично и душевно състояние и пр.)
Целта на изменчивостта на нашия живот е в резултат от всички преживени от нас събития, явления и състояния да разкрием тяхната вътрешна движеща сила – Твореца. Благодарение на стреса, Той става за нас все по – осезаем. Ние започваме да мислим за Него като за причина за случващото се.
Затова кризите идват при нас вълна след вълна. Тяхната цел е да ни разкрият ненавистта между нас като причина за всички наши беди. Тогава тази ненавист ще се нарича изгнание от съвършенството, а възвисяването над ненавистта – освобождение от нея.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: