Живата вселена

„Всеки ловец би искал да знае, къде се намира фазанът “ – се казва в една детска приказка. Благодарение на нея дори най-малкото дете знае, че в дъгата има седем цвята. Дори и у възрастните това също не предизвиква съмнение, в руско говорящите възрастни. Но в английския език дъгата се състои от шест нюанса: синият (индиго) и светлосиният се обединяват в един цвят – blue (синьо). А в езика на индианското племе тарахумара, колкото и да ни се вижда странно, изобщо няма разлика между синия и зеления цвят. Анализирайки тези факти, учените стигнали до извода, че структурата на езика се определя не само от мисленето, но и от способността за опознаване на външния свят. Най-концентриран израз тази идея е получила в така наречената хипотеза на Сепира Уорфа (Sapir Whorf hypothesis).

Говорещите на различни езици действително по-лесно забелязват разликата между нюансите, които в техния език имат отделни наименования. Това е обусловено от свойствата, които децата придобиват като подарък от родителите – генетичен набор от свойства и възпитание. Тоест това, с което сме се родили и което сме получили от обкръжението, ни помага да осъзнаем действителността само в най-малката степен, която се нарича „този свят „. Тъй като се намираме в състояние на връзка с всички хора, нашите органи на чувствата се настройват идентично, и ние започваме да усещаме тази реалност еднакво. И обратно – възприемаме се един – друг и осъзнаваме действителността и самите себе си в тази степен, която се нарича „този свят“.
Ако в човека има желание, тогава съществува възможност да продължи развитието си. В нас съществува желание за живот, за разкриване на този свят – ние го придобиваме в момента на раждането. След това, на определен етап, получаваме още едно желание. То изисква осъзнато развитие с помощта на малка точка, личностни предпоставки, и съдействие на обкръжението. Ако развиваме тези данни с помощта на правилното обкръжение, целящо именно тяхното развитие (така, както в детството родители, възпитатели и учители са развивали вродените ни способности), то ние ще постигнем възприемането на нова реалност, която по-рано не сме усещали. Необходими условия тук се явяват правилното обкръжение и наличието на желание за развитие.
Изобщо не е задължително да се знаят законите на физиката или да се разбира същността на реалността: не е необходимо да познаваме устройството на карбуратора или системата за запалване, за да караме кола. Малко хора разбират от автомобили, но това не пречи на повечето от тях да ги управляват. Така е и тук- всеки може да овладее основите на тази система и успешно да я прилага на практика, във всекидневието.

„АЗ“ и светът се разкриваме заедно

Главното тук е разбирането, че всички ние не сме отделни елементи, а части от едно гигантско цяло. И всеки в тази система е уникален! Именно от тези, присъщи само на него свойства, всеки под влияние на обкръжението разкрива за себе си как да започне да живее в равновесие с природата. Какво е природата? Виждаме ли я такава, каквато е в действителност? Съвременната физика промени нашите възгледи за материалния свят. Днес никой вече не твърди, че частиците се състоят от някакво основно вещество – смятат ги за снопчета енергия. Те могат да извършат внезапни премествания – т. н. „квантов скок“. Веднъж действат като единно цяло, а друг път – като вълни чиста енергия. Реалността тече, нищо не е постоянно, всичко се явява част от модел, намиращ се в непрекъснато движение. Дори скалата е резултат от лудешкия „танц“ на енергията. Вселената е жива и динамична и ние самите, намирайки се в нея и бидейки нейна част, сме живи и динамични.
Просто не виждаме това, нашите органи на чувствата не са приспособени за това. Следователно, работата не е в това да променим нещо отвън, а да видим скритото, завесите, отделящи ни от истинското състояние, в което се намираме. Ние работим именно с тези скривания. Необходимо е само да свалим от себе си завесите – от своите органи на чувствата, от своя разум – и тогава ще открием, че всъщност пребиваваме в различен свят, в друга реалност – реалност на любов, на отдаване.

Анатолий Улянов, психолог, Москва

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: