Влог при 7 милиарда процента лихва

Въпрос: Възпитание по метода на възнаграждението и наказанието вече съществува. По какво се отличава от него кабалистичната методика?

Отговор: Отличава се по това, че в човешкото поведение се въвежда нова програма. Длъжни сме да препрограмираме поведението си, та нали днес човекът „навлезе“ в новия, глобален свят и не знае как да се отнася към него.
Необходимо е, да се дадат модели за поведение в глобалния свят: за връзката ни един с друг, за взаимността, разбирането и оценката на приноса, който внасят нашите действия в общата система. В противен случай глобалната мрежа не може да просъществува. Не бива с действията си да причиняваме вреда , на която и да било част от общата система и да смятаме това за добро – то касае и теб.
Затова е необходимо да покажем, че дори незначителното, дребното така да се каже зло, нанася огромни щети на цялата система. Какво глобално може да произлезе от това!? Ами опитайте се да елиминирате който и да било орган в човешкото тяло – и вижте какво ще се случи! Веднага ще се задейства реакция на целия организъм! От подобни примери трябва да се научим на правилно поведение в глобалния свят.
Това означава, че всяко положително или отрицателно поведение на човека в обществото, причинява в отговор огромно, умножено от мощта на това обществото, възнаграждение или наказание. Оттук може да се види, как всеки може да печели или губи „на едро“. Та нали обществото – това е печалба умножена по 7 милиарда, идваща в отговор на твоите действия. Съществува ли банка, позволяваща ви да спечелите 7 милиарда пъти повече от внесеното, при това веднага? А тук – това е възможно!

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: