Акция “ Целите на Латвия “

Писмо: Аз съм от Рига. Изучавам при Вас вече няколко години. Сега в Латвия протича дискусия за дългосрочните цели на страната: независима, свободна, НАТО, ЕС и т.н. Много хора смятат, че причините за икономическите ни проблеми са отсъствието на цели и основни ценности на държавата.
Ето защо, държавната телевизия провежда акция „Целите на Латвия“ и призовава всички да вземат отношение (по пощата или по и-мейл) за това, кои цели и ценности трябва да станат етичен кодекс на страната. Изпратените материали ще бъдат предадени на държавното ръководство.
Бих искала да Ви помоля да определите целите, за които се говори в Кабала на държавно и международно ниво.

Отговор: Без съмнение в наше време, в някоя малка страна може да се създадат условия за сплотяване на народа, на основата на взаимно участие, добро отношение, състрадание, а в бъдеще дори и любов, както при членовете в едно семейство.
Това е възможно при условие за сплотяване на средствата за масова информация, учебните програми – формиране на правилно обкръжение, обществено мнение, всичко, което обкръжава и влияе на отделния човек.
Изменението на отношението на хората един към друг от егоистично на състрадателно, ще предизвика появата в обществото и страната на съвсем други, добри сили, за чието съществуване в природата ние дори и не подозираме.
Предложението не влиза в противоречие с никакви планове и държавни решения, ще доведе до премахването на много отрицателни обществени явления, не изисква особени разходи за реализацията му. Ние можем да предоставим подробен план за предложената акция и сме готови безплатно да осигурим необходимите консултации.

Discussion | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: