Entries in the '' Category

Всички удари – от недостиг на любов ?!

Въпрос: За какво са необходими всички тези удари при положение, че съвсем не е очевидно дали те имат някакво отношение към връзката между хората и любовта към ближния?

Отговор: Това не е очевидно само за тези, които все още не са открили връзката между всички хора и изобщо между всички елементи на света. За факта, че сегашната икономическа криза е призвана да разкрие връзката между хората, говорят само 0,1 % от хората на планетата. А всички останали все още не знаят, че именно отношенията между хората влияят на икономиката, взривовете от епидемии, възникването на цунами, земетресения, и други беди.
Но ако връзката между нашите отношения и страданията ни стане явна, хората по неволя ще се откажат от егоистичните взаимоотношения.

Въпрос: Защо всъщност Творецът чрез Своите удари не ни довърши, за да осъзнаем Неговия замисъл ?

Отговор: Без съмнение, появата на цунами, земетресения, урагани, банкови фалити в явна зависимост от нашето поведение, по неволя ще ни накара да се променим. Но няма да е доброволно а принудително, без осъзнаване величието на отдаването и любовта към ближния и за да се спасим от гибел.
Но това би било животинско бягство от гибелта, а не свободния избор на човекът да се издигне над своята природа към уподобяване с Твореца. Той е можел изначално да ни създаде такива.
Необходимостта от нашето постепенно развитие е продиктувана от замисъла на Твореца – да ни доведе до осъзнаване величието на отдаването и любовта към ближния.

"От искрата към светлината! "

Баал Сулам пише, че народите на света «са откраднали» мъдростта на кабалистите. Какво означава «откраднали»?
Откраднали – означава да използват своето егоистично желание. Казано е, че Адам Ришон е излъгал Твореца – искал е да получи светлината хохма необлечена в светлината хасидим – да получи заради себе си, без намерение за отдаване.
В миналото до разрушението на 2-я Храм, евреите не са скривали науката Кабала, а охотно споделяли знанието с народите на света. От това взаимодействие е израснала цялата земна наука за природата (скрита форма на Твореца) и философията (домисъл на егоистичния разум за скрития от него Творец). За заимствуването на философията от Кабала пише рав Кук, а също и Йохан Ройхлин, велик немски философ от 16 век и други.
И само след падението от любов към ближния в ненавист, което е довело да разрушаване на 2-я Храм, Кабала е станала скрита. И плакал Рашби, авторът на книгата Зоар, как да опише Кабала, за да остане скрита до нужното време, до 20-я век, а след това да се разкрие в полза на целия свят.
Но до разрушаването на 2-я Храм не е имало нужда да се описва Кабала, доколкото хората са усещали Твореца и науката Кабала е била култура на тяхното общуване.
Но без «кражбата» на Кабала е било невъзможно развитието на човечеството: нали за развитието е необходимо, вътре в егоистичните желания да има макар и малка искра светлина, която да го подхранва, да го оживява.
Именно благодарение на искрата светлина, става развитие на егоистичните желания в човечеството, от поколение в поколение се развиват технологиите, културата, образованието, обществените отношения.
Но днес всичко, получено от тази искра светлина се е реализирало. Егоизмът нараснал и се съединил в единен строй, в една система. Оказало се, че когато егоистичните елементи (хората) се съединят между себе си, те не се развиват, а деградират, от тук се открива общият кризис във всички действия на човека – възпитание, култура, наука, търговия, икономика.
От този момент и по-нататък, използвайки науката Кабала можем да поправяме своето участие в глобалната система, докато достигнем нейната пълна хармония.

В черната дупка на егоизма

Въпрос: Как човекът, преживяващ сега кризата може да разбере, че лично за него е настъпил повратен момент и той може да започне духовно да се възвисява – вместо да се спуска към още по-дълбока криза?

Отговор: Цялото мироздание се състои от светлина (наслаждение, енергия на отдаването) и съсъд (желанието му да се напълни). Светлината развива нашето егоистично желание до неговото максимално състояние, в което това желание започва да осъзнава невъзможността за пряко напълване със светлина. Защото наслаждението анулира желанието. Подобно на това, как утолявайки жаждата, ние анулираме наслаждението от утоляването.
Настоящата криза ни показва, че нашето егоистично развитие е завършило – и ние не можем повече да използваме светлината за изгода на своя егоизъм. Ние се убеждаваме в невъзможността да се насладим в нашия егоизъм. Макар егоизмът все още да ни гони напред, към нови опити да го напълним, с разума си ние разбираме, че това е безсмислено. Но тъй като е невъзможно да останем пусти, ние както по-рано сме обречени, все така по неволя сме оплетени в указанията на нашия егоизъм. Макар и вече без всякакъв ентусиазъм, под влияние на обществото, по неволя, в депресия и наркотици.
Това води до криза в целия ни живот. Нали тя цялата е основана върху използване на светлината в егоистичното желание. Докато желанието под въздействие на светлината се е развивало, ние сме се стремили напред. Струвало ни се е, че в следващото желание ще напълним себе си. Тази лъжа ни е помагала да се развиваме.
Но след като желанието прекратило своето егоистично развитие, ние сме открили в него пустота. Светлината ни показва невъзможността на такова напълване. Това и се нарича криза. Длъжни сме да спрем да се заблуждаваме и явно да осъзнаем, че животът е възможен само в свойствата на светлината – в намерението да отдаваме и обичаме!
Нашето „земно“ развитие завърши: закриват се промишлени предприятия, няма нужда от производството на излишни, ненужни стоки, не предизвиква завист дължината на яхтата или количеството на нулите в банковата сметка.
Човекът не вижда източници на наслаждение в света. Както угасването е краят на всяка звезда, така и ние се намираме в черната дупка на последния стадий на егоизма, който поглъща всичко, не пуска нищо навън и затова в него е тъмнина!
И само разпространението на науката Кабала в света ще ни даде възможност да преустроим нашата природа – „И тъмнината ще свети като светлина“.

Светът – младенец в твоите ръце

Въпрос: Защо е необходимо да се пробужда човечеството? Защо то не може да се пробуди само?

Отговор: Човечеството се пробужда само, но това става единствено под въздействието на ударите. Така се развиваме в продължение на цялата наша история. Но до настоящото време не сме имали друга възможност за развитие, защото сме били само в егоистичното свойство и чувствайки се зле в него сме се стремили да избягаме от него.
Сега сме стигнали до състояние, когато в нас започва да се пробужда още едно свойство – свойството отдаване. Това ни дава възможност да се развиваме не само чрез удари отзад, а и с устремяване напред, към свойството отдаване.
По такъв начин могат да се избегнат ударите и страданията, да се съкрати времето на развитие и да се стигне до изначално зададената цел за подобие на Твореца – по приятен и удобен начин. Затова ние разпространяваме науката Кабала, а не чакаме човечеството да се развива самостоятелно.
Естественото развитие е принудително, със страдания – необходими са десетки хиляди години, за да се стигне до съвременното ниво на развитие.
Преминавайки това развитие, ние подготвяме нашите деца за живота в съвременния свят в продължение на 20 години, давайки им всички онези знания, които човечеството е придобило през своята история. Ние пресоваме цялата хилядолетна история на развитие на човечеството и я включваме в 20-годишното развитие на детето. Използвайки тези знания, то продължава нататък.
Така сме длъжни да действаме и при възпитанието на новото поколение. По същия начин ние изразяваме своята любов и грижа за него.

Изход от кризата – преди или след войните?

Съобщение: Министърът на финансите на ФРГ Щайнбрюк заяви, че световната икономика може да се сблъска с „криза след кризата“. Провежданата от банките на водещите държави кредитно-парична политика по рефинансиране на огромни количества дългове, ще ни доведе до следваща криза.

Реплика: Всичко това ще продължава, докато не открием истинската причина за кризата – не в банкнотите, а в нашите взаимоотношения. Длъжни сме да поправим себе си. Преди войните или след това?

Рецепта за неудачници

Егоизмът достигна своя максимален ръст и започна да се свива – хората започнаха да разкриват връзката и взаимната си зависимост. Оттук и рецептата за всички, преследвани от несполуки : ако твоите желания и мисли са насочени към общото благо, с каквото и да се захванеш, във всичко ще ти върви.
Формулата на успеха: всичко да се прави на основата на отдаването, т.е. оставяш за себе си само необходимото за един нормален начин на живот. „Да работиш заради отдаването“ означава, че доходите от кой да е бизнес трябва да покриват само разходите. По такъв начин да се определя и продажната цена на стоките и услугите. Да няма допълнителна печалба, която натоварва калкулациите.
Това противоречи на всичко, случващо се сега, но в края на кризата ние ще видим, че всички ще минат на тази система. Нито един бизнес няма да може да просъществува по друг начин. Всичко получено над необходимото, нарушава равновесието с природата. За съществуването на своето тяло, човек трябва да консумира така, както всяко животно – според насъщната нужда.
Вследствие страданията и обяснението на породилите ги причини, благодарение на нашето разпространение, човек разбира, че правилното съществуване се заключава в служенето на останалите, както клетките, органите и частите на тялото.
Природата (Творецът) при всички случаи ще победи, със сила (чрез страданията) или човекът сам ще проумее, че трябва да се подчинява на Природата за постигането на хармония (единство) с нея.
Още щом започнем да се съобразяваме с Природата, нейното отношение към нас, т.е. нашето състояние ще се промени: изведнъж по света ще се намерят достатъчно храна, вода и всичко необходимо за живота на всички.

Таблетки срещу жажда

Съобщение: Учени от Университета Клермонт са създали лекарство против жажда. Ръководителят на колектива от изследователи П.Зак помолил парите да бъдат поделени с непознати хора. Получилите от лекарството (окситоцин), отдавали с 80 % повече пари, защото мислели за приятни неща.

Реплика: Този факт още веднъж потвърждава, че не парите са цел, а наслаждението, напълването. Ако човек се наслаждава, хартийките не го интересуват. И обратно, ако хартийките не носят приятно напълване, те стават ненужни. Изводът – да търсим съвършеното напълване. Същото се отнася и до другите източници на наслаждение – власт, слава, знания. Творецът в същността си представлява Източник на съвършено напълване. Разкривайки Него, ние намираме всичко.

Клатушкане по вълните на кризата

Днес ние се намираме в необичайно състояние. Самата природа ни разкрива, че егоизмът е разрушителен, че сме отделени един от друг, ненавиждаме се един друг, зависим един от друг в мащаба на цялата планета и по неволя сме свързани.
Ако няма къде да избягаме един от друг, ако природата ни принуждава, а не създадените изкуствено от нас условия – това ни задължава да се подчиним на нейния закон. В противен случай ще влезем в противоречие с природата, има опасност от по-големи удари, страдания, включително до заплаха от унищожение – и всичко това заради нашия егоизъм.
Нашето състояние се нарича изгнание – от природата. А какво е освобождение? Спасението за нас е в правилното съединяване помежду ни и с обкръжаващата ни природа, във възможността да станем интегрална, хармонична нейна част.
Необходимо е всеки от нас да почувства и разбере, че от хармонията между нас и природата зависи нашето съществуване (храна, вода, климат, здраве, психологично и душевно състояние и пр.)
Целта на изменчивостта на нашия живот е в резултат от всички преживени от нас събития, явления и състояния да разкрием тяхната вътрешна движеща сила – Твореца. Благодарение на стреса, Той става за нас все по – осезаем. Ние започваме да мислим за Него като за причина за случващото се.
Затова кризите идват при нас вълна след вълна. Тяхната цел е да ни разкрият ненавистта между нас като причина за всички наши беди. Тогава тази ненавист ще се нарича изгнание от съвършенството, а възвисяването над ненавистта – освобождение от нея.

Открийте светлината на живота

Въпрос: Вие казвате, че помощта за нуждаещите се и естествените пориви не са проява на любов към ближния. Бихте ли обяснили, какво означава „любов към ближния“?

Отговор: „Любов към ближния“ – това е едно особено качество, което възниква в човека при правилно изучаване на Кабала. Притежавайки това качество, човек усеща всеобщата връзка и потребност за напълване на другите, чрез себе си. Може да се оприличи на желанието на влюбения да изпълни със своето отношение обекта на своята любов.
Но „любовта към другите“ възниква от своята противоположна форма – от разкриването на своята ненавист към всички, чувството на отделеност и отчуждение.
По-късно се разкрива моята пълна зависимост от останалите хора – като че ли получавам кислород от един кран, който се намира в ръцете им.
Впоследствие аз откривам все по-голяма, постоянна и пълна зависимост от целия свят и по-точно – от моето положително отношение към всички хора. Разкрива ми се, че само аз, посредством моето искрено вътрешно отношение към света, добро или лошо, определям своето състояние.
С всеки изминал ден усещането на тази зависимост се разширява, аз ставам зависим при получаване на вода, хляб, работа, увереност от все по-голям кръг хора.
Така се разкрива глобалната, интегрална система, проявява се „ефектът на пеперудата“. А също така се проявява всеобщата омраза на всеки към всички – и това , че аз чрез своя егоизъм я пораждам у всички хора по света.
Разкриващата се пред мен картина на истинската зависимост на всички хора от мен, ме принуждава, чрез желанията и мислите си да „отворя крана“ за всички! Ето това е и “ любовта към ближния „.

За съжаление светът се управлява от страданията

Необходимо е да се постараем да осведомим хората, особено в Америка, Русия и Европа, че съществува решение на всички наши проблеми.
Както цялата природата, така и човечеството също е устроено пирамидално. То си има своите неживо, растително, животинско и човешки нива – и човешкото ниво въздейства на по-низшите.
Кой е човек? Онзи, който разбира замисъла на творението и си представя процеса на развитие. Той въздейства на цялата пирамида на човечеството отгоре – надолу.
Но въпреки че според своето постижение и възприемане на действителността такъв човек се намира на върха на пирамидата, в действие я привеждат онези, които се намират най-ниско, на неживото ниво, със своята реакция отдолу нагоре (подемът ма“н). А върху разума и чувствата на такива хора влияят само техните жизнени страдания, а не осъзнаването на целта и виждането на бъдещето…

Кое общество е благословено?

                          Необходимо е да бъдат създавани промишлени предприятия, които ще използват точно толкова ресурси, колкото са необходими за обезпечаване на дейността им. Това се нарича предприятие без намерение за натрупване на допълнителна (излишна) печалба.
Подобно на действащите в момента доброволни организации – всички техни служители получават заплати, но предприятието не преследва като цел извличането на печалба. Неговата цел е да реализира продукцията си на минимална цена.
Такова предприятие е като една клетка от тялото, която консумира точно толкова, колкото и е необходимо за изпълнението на нейните задачи (предназначение) при обслужване на тялото.
Ако по този начин работят всички предприятия в обществото, никой няма да произвежда нещо ненужно, излишна продукция, никой няма да се конкурира, а всеки ще получава необходимото за съществуване.
Не е лесно да се пренастроим! Но нямаме друг избор! Ние ще разберем, че това е единствената възможност да оцелеем. И след това ще открием, че тази промяна в нас ни е донесла не само спасение, а благословията на едно съвсем ново и вечно съществуване, не в животинско тяло (така ние усещаме в себе си егоистичните желания), а в душа (усещайки се в свойството отдаване)!

Акция “ Целите на Латвия “ – 2

Писмо – 2: Благодаря ви, че отговорихте на моя въпрос и предложената помощ за определяне целите на Латвия. С радост ще приема Вашата помощ в тази насока. Акцията тече до 18.11.2009. Имаме време за съставяне на плана и целите. Струва ми се, че един „добър план“ би намерил поддръжка от хората.
Как можем според Вас да осъществим това на практика ?

Отговор: Днес различни хора от много страни се обръщат към мен, с молба да дам препоръки за справяне с кризата. Обсъждаме тази тема с известни политици, икономисти, учени, дейци на културата.
Впрочем, за последните няколко дни аз проведох много такива срещи в САЩ и още не малко срещи ми предстоят в близките дни.
Нашите препоръки за изграждане на хармонично общество, съответстващо на законите за развитието на Природата и разрешаване на кризисните проблеми, ние ще обобщим в кратка декларация, която изготвяме в момента.

Акция “ Целите на Латвия “

Писмо: Аз съм от Рига. Изучавам при Вас вече няколко години. Сега в Латвия протича дискусия за дългосрочните цели на страната: независима, свободна, НАТО, ЕС и т.н. Много хора смятат, че причините за икономическите ни проблеми са отсъствието на цели и основни ценности на държавата.
Ето защо, държавната телевизия провежда акция „Целите на Латвия“ и призовава всички да вземат отношение (по пощата или по и-мейл) за това, кои цели и ценности трябва да станат етичен кодекс на страната. Изпратените материали ще бъдат предадени на държавното ръководство.
Бих искала да Ви помоля да определите целите, за които се говори в Кабала на държавно и международно ниво.

Отговор: Без съмнение в наше време, в някоя малка страна може да се създадат условия за сплотяване на народа, на основата на взаимно участие, добро отношение, състрадание, а в бъдеще дори и любов, както при членовете в едно семейство.
Това е възможно при условие за сплотяване на средствата за масова информация, учебните програми – формиране на правилно обкръжение, обществено мнение, всичко, което обкръжава и влияе на отделния човек.
Изменението на отношението на хората един към друг от егоистично на състрадателно, ще предизвика появата в обществото и страната на съвсем други, добри сили, за чието съществуване в природата ние дори и не подозираме.
Предложението не влиза в противоречие с никакви планове и държавни решения, ще доведе до премахването на много отрицателни обществени явления, не изисква особени разходи за реализацията му. Ние можем да предоставим подробен план за предложената акция и сме готови безплатно да осигурим необходимите консултации.

Криза: песимизмът на Стенли Фишер

Съобщение: Управляващият Централната банка на Израел Стенли Фишер е песимистичен за бъдещето на израелската и световната икономики. Финансовата криза завършва, но реалната криза ще се усилва. Финансовите механизми вече не действат, Централната банка на Израел трябва да търси алтернативни пътища.
Мащабите на стагнацията превишиха първоначалните прогнози на специалистите. Последствията от световната криза засега почти не се усещат в Израел, но в близко време кризата ще засегне всички отрасли на икономиката.
Ръст на безработицата към края на годината – до 9% (280 хиляди души, зависещи от помощи).

Реплика: Професор Фишер е достоен за уважение заради своята прямота и откритост. Природата на човека, „желанието да се наслаждава“ изтрива старите отрицателни емоции – ние преставаме да забелязваме постоянните страдания.
Така е и с кризата: макар че тя не завършва, а напротив, усилва се – на нас ни се струва, че отминава.
Кабала предвижда: егоистичната болест на човечеството не се лекува от нас и затова като всяка болест тя влиза навътре и ни поразява все по-нашироко и надълбоко.
Ужасните прояви на болестта предстоят!

Честната сделка – най-изгодна

Въпрос: Редовият човек не вижда, че кризата разкрива връзката и взаимното поръчителство между хората като закон на природата. Той вижда, че в резултат на нечестната борсова игра акциите са паднали, предприятието, в което работи е претърпяло загуби и него са го уволнили. Какво отношение има към това природата?

Отговор: Днешната криза е глобална и затова не е възможно тя да се поправи на части, та нали се разкрива свързаността на цялото човечество. Кризата не е само в икономиката, но и в промишлеността, търговията, културата, възпитанието – и въобще в нашето отношение към всичко!
Но главното откритие се състои в това, че във всички тези явления се проявява още един вътрешен пласт: ние не можем да ликвидираме тази криза с помощта на допълнителни закони, споразумения или различни регулатори. Правилното функциониране е възможно само при промяна на отношенията между нас.
Ние сме длъжни да разберем взаимнaтa отговорност както един пред друг, така и на цялото човечество пред Земното кълбо и глобалната природа. От всички страни Природата ни притиска като в менгеме, задължавайки ни да достигнем до разбиране и до такива споразумения, в които освен записаното на хартия, подписите на адвокатите, глобите и другите регулатори да включим също и своята вътрешна готовност да бъдем честни един с друг, взаимната връзка и поръчителството, които е невъзможно формално да бъдат записани и сухо изпълнени. Така че за да бъде изпълнен който и да е договор, от каквито и да е лица, за това да бъде необходимо спазване на определено поправяне на техния егоизъм.
Днес всеки печели за сметка на другия. А ние сме длъжни да създадем нещо съвършено ново. Тоест решението на съвременната криза изглежда като че ли нереално: длъжни сме да изобретим начин да получаваме доход, който не е за сметка на ближния. Как е възможно това? Днес ти губиш – аз печеля, утре аз ще загубя – ти ще спечелиш. И така е с всеки. Нима може да бъде иначе?
Това е възможно, при условие че всеки получава материална придобивка съгласно насъщната си необходимост, а всичко останало постъпва под разпореждане на цялото общество, докато не остане нито един нуждаещ се. Освен това, всеки получава вътрешна, душевна компенсация под формата на уважение и признание от обществото взависимост от своя принос, и за него става изгодно да работи за благото на всички. Докато в егоистичното общество пренебрегват това, презират знаците на уважение, считайки за най-главен и мощен стимул парите.

Човекът е длъжен да напълни своето сърце.

Въпрос: Не е ясно, какво ще се случи на междинния етап от прехода на обществото от стремежа да получава към стремежа да отдава. Человекът вече не получава наслаждение от пари и власт, задоволява се с необходимото, но още не знае, какво значи да отдава. Какво ще тласка към отдаване, какво ще му послужи за „гориво“ относно действието отдаване, как ще може да мисли за това, не получавайки наслаждение от тази мисъл?

Отговор: Обществото поощрява чевека, подбужда го, оказва уважение, награждава – и това напълва. Целта на нашето развитие е да достигнем такава връзка помежду си, когато именно самата връзка, нейното усещане, ще ни даде енергия за отдаване и любов.
В крайна сметка, човек желае вътрешно напълване, а не просто пари в банката, желае не слава и власт, а отношение на обществото. Всички наши напълвания, отгоре са необходими за съществуване на живото тяло, – напълванията са „виртуални“, не са осезаеми, а чувствени.
Когато човек говори, че е напълнен вместо пари с уважение и признание – това се възприема като истинска настояща ценност. Нали богатите и властващите искат същото, но не го получават, или получават признание и уважение, но фалшиви, за пари.
Порицание и унижение, презрение на обществото, на собствените деца е по лошо от смъртта, а обратното отношение, уважение, признание, благодарност – дават най-големите напълвания в живота.
Нашата задача е така да формираме общественото мнение, че то да ангажира всеки и всички да се изменят от получаване от обществото за отдаване на обществото и възможността за отдаване на обществото да се чувства от всеки като награда.

Болест или развитие?

Болест на растежа

Ще се наложи да дам доста страшен пример. През 1987 година членовете на комитета на Американската психиатрична асоциация с общо гласуване признаха съществуването на ново психично заболяване – СДВХ (или ADHD), известно като синдром на хиперактивността. Разработени били специални препарати и започнали да лекуват „болестта“. Между другото, резултатите от „лечението“ на СДВХ се оказали трагични. Списанието на Асоциацията по сърдечни заболявания „Circulation“ съобщава, че от лекарствата, предписани на болните от СДВХ са загинали десетки деца: по данни на американската Администрация за храните и лекарствата (US Food and Drug Administration, FDA), 11 деца са починали вследствие приема на метилфенидат (риталин), 13 деца – от употреба на амфетамини (адерал) и три деца – от атомоксетин.
Но, според Фред Боман – доктор по медицина и известен невролог от САЩ , до ден днешен нито един психиатър или детски психолог, така и не е представил на обществото обективни доказателства за съществуването на СДВХ като изолирано патологично състояние.
По правило, казват на родителите, че децата им имат биохимичен дисбаланс на мозъка, който най-добре се лекува с безопасни и ефективни стимулиращи препарати. .. Така и не са показали нито един кръвен анализ на никого, или резултът от сканиране на мозъка, или каквото и да е друго научно свидетелство, доказващо наличието на т.нар. химически дисбаланс в мозъка на детето. Защо? Защото такива свидетелства не съществуват.
Трябва да се отбележи, че само за психиатричните диагнози няма биологични доказателства за тяхното съществуване. Когато става дума за психични отклонения, лекарите-психиатри не са в състояние да посочат критерия, по който определят диагнозата и назначават лечение.
(още…)

Неоспоримата правота на Природата

Хармонията на природата

Наблюдавайки обкръжаващия ни свят, ние може да помислим, че имаме работа с множество хаотични и противоречиви сили на природата: водата и вятъра разрушават горите, в пшеничното поле израства трева, лъвът изяжда агнетата. Така са мислили древните гърци, възкачили на Олимп множество богове, всеки от които отговарял за определен аспект на тези сили .
Много по-широкия и дълбок поглед на нещата позволява да се види, че в природата всичко е взаимно свързано .
Обкръжаващия ни свят представлява себе си набор от взаимно зависими , само настройващи се системи. Неживата природа, растенията, животните и дори човекът, като биологически организъм, са склонни самостоятелно да намират тази точка на равновесие, която в науката е прието да се нарича хомеостаза. Процесите на адаптация и подържане на динамическото равновесие работят през цялото време, но се забелязват най-много при вмешателството на човека . Много от нас помнят за екологическите катастрофи, които по това време са довели до унищожаване на комарите в Русия или врабчетата в Китай. Комарите – са малък и както се казва вреден елемент в природата, но без тях биха загинали рибите и жабите, които се хранят с техните личинки, реките и езерата биха се превърнали в блата и почвата ще започне да се променя, горите ще загинат. Примерите за равновесие и само адаптация на природните системи са множество, но кое се явява тази основа, която обединява природата и я подържа в хармонично равновесие?

Човече! Не търси друг виновник на злото. Този виновник – си ти самият.
Жан Жак Русо

(още…)

Премия за предсказан край на цивилизацията.

Съобщение: Япония наградила с най-висшата научна държавна премия американски изследовател, който преди няколко десетки години предсказал, че бързият икономически и демографски ръст на планетата ще доведе до колапс на цивилизацията.
През 1972 година сътрудници на МТИ под ръководството на проф. Дениз Медоуз е бил построен компютърен модел на развитието на човечеството World3, който показал, че през 2100 година ни чака неприятност. Това е описано в книгата „Предели на растежа“ (The Limits to Growth), която стана бестселър. Авторът е бил критикуван за паникьорство и враждебност към новите технологии на прогреса.
Премията е присъдена за „движение към екологически рационално общество, способно да живее в хармония с природата“.
Проф. Медоуз е заявил, че съществуването на човечеството изисква пълно изтощаване на природните ресурси. Ако цивилизацията не се откаже от експоненциално демографския и икономически растеж и не построи екологично рационална система, тя ще „излезе извън пределите на Земята“ и ще загине.
По думите на професора, днес той вижда още по-малко причини да се надяваме на нещо по-добро – „Хората не направиха никакви изводи от кризата, както и по-рано те се надяват на пазара и на техническия прогрес. За решаване на проблема човечеството се опитва да се върне към експоненциален растеж, но от тази стратегия нищо няма да излезе. Това вече няма да сработи!“

Как да откраднем себе си от собствения си егоизъм?

Въпрос: Ако егоизмът ми е станал глобален, това значи ли, че аз завися от всички останали?

Отговор: Зависимост от останалите означава, че ако аз не действам за благото на всички, то никога няма да се сдобия с успех.
Да допуснем, че аз съм таксиметров шофьор. Аз настанявам пасажера, довеждам го до нужното място, вземам му двойно повече от полагащото се, укривам тези пари от данъчните и ги слагам в джоба си – всичко е мое! А в крайна сметка виждам, че нищо не ми остава… Не знам къде всичко това се е дянало и защо, но така се получава. Около мене – само проблеми: банката ме мами, с жена ми нещата не вървят, и с децата, и със здравето, всичко върви наобратно – хиляди нещастия и беди. Колкото и да се суетя, колкото и пари да преминават през ръцете ми – нищо не помага. Но човек трябва да разбере, че ако продължава да се държи така, той просто убива себе си. Не е просто да му се обясни, че във всяко свое действие той трябва да взема под внимание всички останали хора.
Нали встъпваш в съвършенно нов свят, в който няма как да мамиш, както правиш с клиента- пасажер или с данъчните власти. И тогава ти няма да имаш изход, освен да измамиш егоистичното си тяло, нали то не ти позволява да постъпваш така.
Представяте ли си какъв преход трябва да извърши човек? Това е възможно само чрез обяснение, което ще покаже, че ти се намираш в нов свят и си длъжен да изпълняваш този закон, в противен случай просто ще загинеш и обричаш на страдание себе си, семейството си, роднините и целия свят.
Затова обществото трябва да започне да строи такива системи. От страни може да се стори, че това са просто системи за разяснение и възпитание – но те са длъжни да имат връзка със светлината.
Нали освен светлината, нищо не може да поправи в нас тези желания, които през цялото време се връщат и ни крадат обратно, когато искаме да принадлежим на тази нова природа на отдаване. За да повлияем на тях е нужна методика, свързана с източника на светлина, която ще позволи да се преведе тази светлина надолу, сякаш като през тръбопровод, по който тече газ към всички потребители, във всеки дом.