Entries in the '' Category

Време е да изчистим света от омразата

Ако на срещата си G 20 бе приела решение насочено към обединение, към свързване макар и частично на земното население, щеше да признае необходимостта от глобално възпитание, създаване на мощна световна система за разясняване причините за кризата и нейното преодоляване и тъкмо с това би започнало изправянето на света. Необходимо е това да се прави постепенно, обхващайки средствата за масова информация, отношенията между хората, променяйки законодателството и т.н.
Всички промени трябва да се осъществяват на основата на съгласието и да бъдат съпроводени от масирани и масови разяснения – защо от телевизионния екран трябва да се премахват всички материали, пропагандиращи вражда и насилие. Нашата всеобща връзка изисква отстраняването на всичко, водещо до разединение, разкол, ненавист и отчужденост между всички нас. Това се нарича възпитание.

По следите на обръщението към G20

Много големи сайтове публикуваха моето обръщение към лидерите на държавите от „Голямата двайсетица“.
Обръщението също така се е обсъждало на много форуми, социални мрежи и блогове:
Рейтинг на новостите „Topnews“; Newsland „Политика de facto“; News.rin.ru; Израелски Новости; TIMER Дом Солнца „Деловие Ведомости“; Новости „Руски Израел“; Информационен портал „Мixnews „.
Надявам се на това, че информацията за новото състояние на света – взаимосвързано, глобално, интегрално в истинския смисъл на тези определения, ще дойде до хората и ще започне процес на приемане на правилни решения – към обединение и равновесие с Природата.