Entries in the '' Category

Как да приведем в действие „регулатора на отношенията”.

Въпрос: Сега всички страни като че ли говорят за обединение и едновременно с това повишават митото. Как може да се обясни на хората какво точно трябва да направят, за да не се отделят от обкръжаващия свят?

Отговор: Хората нямат ясна представа за онова, което се случва. Нашето предишно мислене ни даваше, като че ли най-ефективната и надеждна рецепта: да се отделим от другите страни и да се занимаваме с вътрешните въпроси на страната – тоест да изразходваме колкото се може по-малко пари зад пределите на страната, и колкото се може повече да поглъщаме и да получаваме отвън.
Такова поведение е свойствено за човека по време на криза – той иска все повече и повече да се запасява, да натрупва и колкото се може по малко да харчи и използва. Същата линия на поведение е характерна и за държавите. Това не е нищо повече от инстинктивна егоистична реакция за самосъхранение. И именно тя ни погубва днес и ще доведе до нацизъм и война.
Но е възможно и друго отношение: ние сме длъжни да се въздържаме от инстинктивната егоистична реакция да изолираме себе си от другите и да помислим заедно над това какво да направим. Ако в крайна сметка само обединяването на всички заедно, както сме свързани в нашата вътрешна връзка, може да ни спаси – хайде да направим нашата връзка правилна.
Необходимо е да се сключи споразумение между всички страни, което и ще „регулира отношенията“: всяка държава трябва да получава такова количество ресурси, което е необходимо за нейното потребление, а всички доходи, които са над установените като необходими, да предава на световния фонд. Ако световното съобщество се съгласи на такова споразумение, ще се стигне до разбирането на необходимостта от него – това ще бъде спасението на човечеството. Да разбере това – вече е по силите на човечеството.

 

Използвай шанса, докато не е късно.

Ако ние по-рано бяхме осъзнали предхождащите кризи (в семейството, във възпитанието, депресията, наркотиците, тероризма, екологията и т. н.), които започнаха още в средата на миналия век! Ако бяхме разбрали, че добрата връзка между нас е способна да доведе до мир в дома, до добро възпитание на децата, до правилно отношение към природата, до екологията – тогава нямаше да е необходимо да преживяваме последвалата ги финансова криза.
Но тъй като от предишните удари ние не разкрихме факта, че причината за нашите беди се заключава във връзката между нас – то стигнахме до даденото състояние (икономическата криза). Днес вече започват да осъзнават причината за нея не всички, а само политолозите, социолозите, икономистите, психолозите.
Но ако те не успеят да повлияят на обществото да се промени в своето отношение от „човек за човека е вълк“ на „човек за човека е брат“, нашето отделяне един от друг (разбиването на душата на Адам) ще се разкрие още повече, още по-ясно. Това означава, че ние ще си причиняваме един на друг зло не само във финансовата сфера, а ще започнем буквално да се унищожаваме помежду си. Така ще продължи докато не намерим причината за нашето състояние – първородният егоизъм, и не го поправим, издигайки се над него.
С други думи, на следващия етап след финансовата криза, връзката между хората ще се разкрие в своя още по-уродлив вид и ще се проявява в още по-голямата зависимост един от друг – много по-зле, отколкото сега. Нямаме достатъчно фантазия, за да си представим какво може да се случи. И всичко това, за да разкрием величината на егоизма, разделящ хората. Защото именно тук се е случило разбиването.
А поправянето е възможно само с помощта на светлината, изучаването и прилагането на кабалистичните източници, които ни разкриват нашите егоистични желания, дават ни сили да ги поправим и да се обединим един с друг.