Entries in the '' Category

Правилния регулатор – от сърце към сърце.

В течение на хилядолетия ние сме се развивали в този свят за сметка на егоизма. Но внезапно ние сме преминали границата и сме попаднали във Висшия свят, където всички ние сме свързани заедно. Нали връзка означава „духовно“.
И днес, намирайки се в духовния свят и усещайки кризата (нашето несъответствие с духовното), ние търсим регулатор. Но какъв регулатор можем да намерим в нашия предишен егоизъм, за да може този регулатор да ни даде решение за нашия свят, където ние се намираме в мрежа от сили, свързани един с друг?
Колкото и да е строг, духовния регулатор започва с възпитание, разпространение, ясно знание, че ние зависим един от друг.
Нали днес действа не старият егоистичен закон, а силата на връзката между нас. Ти като че ли си намерил връзка с всички. Да допуснем, че сега излизаш от дома си, изпокаран с цялото си семейство, с всички. Ти целия гориш – до толкова, че мислиш „Аз не мога да се върна в къщи „!
А сега си представи, че в такива отношения се намираш с целия свят. Нали на тебе ти се е разкрило, че целия свят е твоето семейство.
Вие разбирате, какво произтича? Най-страшния проблем е в това, че ние оставаме гладни и болни, без всякаква помощ и обслужване – докато не разберем, каква връзка сме длъжни да установим между нас .Това е съшествуващия регулатор – от сърце към сърце. Всеки е длъжен да се отнася към другия именно така, както е казано: „Не прави на другия това, което   ненавиждаш“.