Целият свят ме е стиснал за гърлото

Ние трябва да открием, какво представлява само по себе си новото човечество. Издигнахме се на ново равнище, където всички сме свързани помежду си. Ако финансистите и политиците разбираха това, те нямаше да правят грешки.
Само ако си представяха, какво означава една взаимно зависима система, в която всеки влияе на всички останали, всички влияят на всекиго и никой не може да въздейства пряко върху себе си, а само чрез цялата система! Само чрез всички останали аз мога да повлияя на съдбата си и за мен няма никаква друга възможност да я променя.
И моето състояние на свой ред зависи от влиянието на всеки – всеки един от седемте милиарда човека държи в ръцете си вентила на кислородния кран, и ако някой от тях затвори този кран – аз съм мъртъв.
В момента ние усещаме взаимната си зависимост само в частта касаеща парите, а скоро ще засегне хранителните продукти, всякакъв вид обезпечение (електричество, газ и т.н.). Но най-страшното: ще почувстваме, че целият свят ни е хванал „за гърлото“, че светлината на живота достига до всеки от нас чрез всички останали.
Ето защо, ние сме длъжни да се учим как да разбираме истинското състояние, в което се намираме днес, да усещаме тази взаимна зависимост във всичко. Тя е толкова неочаквана, че нейното разкриване води до смайване и изумление!
Въз основа познаването на новите връзки помежду ни, хората ще могат да изготвят търговски споразумения, банкови контракти, всевъзможни договорни задължения помежду си, между хората и финансовите структури, ще започнат да създават нови граждански, наказателни и административни закони.
Такива са новите условия на съществуване. Всичко останало ще бъде построено на тази основа – абсолютната взаимовръзка. Затова, колкото по-задълбочено разкрием и изясним това условие, толкова по-малко грешки ще направим, по-бързо и по-добре ще се адаптираме към новия свят.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: