Сто милиона гладуващи.

Съобщение: Координаторът на Целевата група по проблемите на глобалната продоволствена криза Д. Набаро заяви: „Сега хронически не си дояждат повече от 970 милиона жители на планетата. Има опасение, че заради финансово-икономическите трусове това число ще се увеличи с още 100 милиона.“

Реплика: На всички е известно, че рибките в аквариума растат в съответствие със своето количество и обема на аквариума . Така е с всичко в природата. Ние се намираме в период, когато ръста на населението на Земята се задържа и трябва да се намали до своите „естествени “ размери от 0,5 – 1 млрд. души, които планетата може да изхрани, без да унищожи себе си. Така считат учените. Наистина ние хищнически унищожаваме планетата и нейните ресурси.
Но ако преминем към ново отношение помежду си, когато всеки потребява само най-необходимото за съществуването си, когато всички са тясно свързани с поддръжка и поръчителство, до любов към ближния, то Природата ще направи с нас друг разчет: нали с такава връзка между нас, се намираме в равновесие с нея. И тогава количеството на населението на Земята ще бъде неограничено!

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: