Спасителната сила на любовта

Днес, ние достигнахме до състояние, когато трябва да се обединяваме. При това да се обединим, не за да бъде добре на всеки, а именно на всички заедно.
В миналото, това привличане един към друг беше причинено от взаимната изгода, която получавахме от сътрудничеството си. И затова достигнахме до етапа на глобалната връзка между хората. На едно място произвеждахме нещо, на друго го продавахме, от трето – нещо получавахме и на четвърто – оказвахме някакво влияние и така всеки от нас изпълваше своето его, своето желание за наслаждение.
Сега сме длъжни да преминем от егоистична връзка помежду си към алтруистична, не за да печелим, а за да стане животът хубав за всички. Да преминем от връзка тип „заради получаването“, към връзка от вида „заради отдаването“. Да се обединим, заради възможността да отдаваме.
Това разбира се звучи абсолютно нереално, но Природата ще ни принуди да постигнем такова единство – и по-добре е да изучим нейния “ Закон за всеобщото отдаване и любов „, произлизащ от факта за единното тяло на Природата, и да започнем макар и мислено да го обсъждаме. Нашите мисли ще свършат цялата работа !
Науката Кабала обяснява, че никой от нас не е в състояние сам да постигне духовното – да се изпълни със свойството отдаване и по този начин да се сдобие с покой.
Само че правилната връзка трябва да се изгради възосновата на схващането, че ако разберем правилно обединението, то всеки от нас ще получи цялата обща сила, която може да бъде придобита само благодарение на любовта.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: