Пари за нищо

Мнение: Най-главната от причините за кризата е – порочният механизъм за създаване на парите.
Необходимо е банките да бъдат лишени от възможността да създават пари и да бъдат заставени да ги държат на 100% в паричния резерв.
Всички банки са длъжни да бъдат финансови посредници, които заемат пари на вложителите, а не да създават пари с последващото им даване като заем под процент.
Това ще бъде преход към справедлива и екологично устойчива „стационарна икономика“.
Нали наличността съставлява само 3% от общия обем на парите. Останалото съществува само в счетоводните книги.
Ако банките могат да създават електронни пари по своя воля, имайки само част от парите в резерва, то защо демократично избраната централна власт да не прави същото.
Само централната банка, длъжна да установява количеството на новите пари, които не са в наличност, ще заема новите пари на правителството като обществен доход, който впоследствие ще бъде пуснат в обръщение.
Само правителството има право да представлява интересите на гражданите и само на него трябва да бъде дадена свободата да създава пари.
Целта на монетарната политика трябва да бъде в това, да гарантира точното съответствие между количеството пари и материалните ценности в икономиката, а така също да обезпечи капитал за нови инвестиции в реалния сектор с цел стабилно развитие на икономиката.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed