Към Г 20 – рецепта за реален изход от кризата.

Открито писмо до лидерите на Г-20 в навечерието на тяхната среща в Лондон на 2 Април.

Това писмо е написано с искрена тревога за бъдещето на света. То е обърнато към Вас, доколкото аз не се съмнявам във Вашите способности да го придвижите напред, това ще позволи на всички хора по света, без значение от тяхното вероизповедание, раса или пол, да живеят в по-добър, мирен и уверен свят. Преди всичко аз бих искал да изразя моето уважение, признателност за усилията, които полагате в национален и международен план, в опитите си да намерите решение на многостранната криза, която сега изживяваме. Както Вие нееднократно сте отбелязвали в своите речи, че такава е спецификата на съвремието ни – става дума за глобална криза и за това трябва глобално решение.
И така, преди да преминем към решението на кризата, позволете ми накратко да разгледам причините за нея.

 Причина за кризата е егоизмът, който стана глобален.

 Анализът на човешката история показва, че силата, която тласка човека напред това е егоистичното желание, което се развива в него от поколение в поколение. Колкото по-силни стават тези желания, толкова по-съвършени способи ние изобретяваме за да ги задоволим. И така в изминалото столетие законите се промениха. Ако по-рано всеки човек се развиваше индивидуално, то сега човечеството е интегрирана система, в която ние сме взаимосвързани и изцяло зависими един от друг. Това, което по-рано придвижваше човек напред, стана глобално и ни въведе всички нас в омагьосан кръг. След като сме в глобална система, както всяка природна система, нашата сила и стабилност започва да зависи от всеобщата отговорност на всички части от човечеството.

 Пътят за решение на кризата е широко просветителство и възпитание.

В установената система на цивилизацията, има нужда да признаем важността на съзнателното отношение в нея на всеки гражданин на света. Тесните зависимости ни заставят да се замислим за това, че всеки човек трябва да разбира тази система и грамотно да си взаимодейства с останалите хора.
Затова решението на кризата включва в себе си промяна в съзнанието на всички граждани по света. Всеки е длъжен да осъзнае, че се намира в Глобална интегрална система „малко село“ и неговата съдба зависи от отношението на другите към него.
По подобие на системата, която сме създали за възпитание на децата, която ги подготвя за живота, сега сме длъжни да създадем система за глобално просвещение, за да се подготвят хората да живеят в новия глобален свят по принципа: „Обичай ближния като себе си“ – сърцевината на всяка религия.
Започвайки да организираме такава система на просвещение ние веднага ще усетим началото на оздравяването на обществото. Доколкото разбирането ни за новите закони на света ще доведе до построяване на нови взаимоотношения между хората. При това е ясно, че не се налага да се преустройват държавни и икономически институции. Всички важни свери на живота ще се преустроят постепенно според принципа на нашата обвързаност.

 ПЛАН ЗА РАБОТА

 Човек изцяло зависи от общественото мнение. За това ние сме длъжни да използваме обществото за да формираме нова скала на ценностите. С тази цел аз предлагам да се предприемат следните крачки:

 • Да се създаде международен образователен център, който не преследва политически или икономически интерес, който да събере под един покрив най-добрите световни специалисти по обществени и социални науки. Тези специалисти трябва да разработят най-различни образователни матеирали за новия свят, в който ние встъпваме. А така също да работят и със водещи представители на СМИ над оригинални способи за разпространение на тези материали.

• Да се създаде междуправителствено учреждение, което ще се грижи за придвижването и финансирането на програми, които пропагандират в обществото разбирането на глобалния свят.

 • По примера на това, което ние искаме от всеки радио и телевизионен канал – определена процентна част оригинална програма, трябва да искаме от всеки радио и телевизионен канал да включва в своите програми информация за глобалния свят, в който се оказахме. Освен това, за подобна информация ще се изисква не повече от 30 минути ефирно време в актуални и развлекателни програми, които се предават по телевизиите в прайм-тайма.

• Да се постави пред всеки крупен рекламодател условие: ако рекламата на вашите продуктите призовава към разделение, вие да не можете да я излъчвате по държавните телевизия и радио.

• Успоредно с това да започне кампания, включваща реклама във всички СМИ, която ще довежда до знание на всички хора неизвестна информация за дълбочината на взаимовръзката между нас.

• Да се въведе във всички учебни програми, по всички учебни предмети задължителни раздели, които трябва да отразяват от гледна точка на дадената дисциплина новите закони, които се разкриват сега на човешкото общество. Наред с това трябва да се въведе в учебните програми ежедневен учебен час, по време на който учениците ще обсъждат отношенията, които трябва да доминират в глобалния свят.

• Да се награждават с парични премии и с признание произведенията в областта на литературата, киното, телевизията и журналистиката единствено за ползата, която те носят на обществото

Ръководените от Вас големи държави са способни да оглавят създаването на просветителска система, която е необходима сега на света. Извършвайки това, те не само ще покажат своята грижа за благото на човечеството, но и ще го поведат след себе си.

 С огромно уважение:
Михаел Лайтман
Ръководител на Ashlag Rеsеarch Institutе,
Профессор по Онтология и Теория на Познанието,
член на World Wisdom Council.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: