Кой ще влезе в бъдещето общество?

Въпрос: Кое правителство ще бъде готово да се подложи на този експеримент по създаване на бъдещето – това, в което още е жива паметта за социализма или обратно, което вече се е заситило от капитализма?

Отговор: Аз мисля, че на първо място това зависи не от материалното ниво на правителството, а от това доколко хората са в състояние да приемат причината за кризата и нуждата да се съвземат от нея, да я преодолеят именно обединени, разбирайки, че друг начин да преживеем днес няма.
И този способ може да сработи, както казва Баал Сулам във всяка отделно взета страна. Не е задължително да е в целия свят. Но това зависи от нивото на възприятие на хората, от нивото на тяхното развитие.
Тук трябва да има осъзнаване, разбиране, че от нашето състояние друг изход (решение) няма, че иначе не трябва да го преживеем. Това не е внедряване в личния живот на човека, не насилие над хората, както по време на установяване на съветската власт. Обществото само трябва да се убеди в това, че старите представи, решения, подход (регулатор) вече не работят. Това може да бъде Америка, Русия, след това Европа.
Аз не мисля, че това могат да бъдат технологични и социално неразвити страни, нисши, диктаторски и «народни» режими. В тях още отсъства необходимото ниво на обществено развитие, съзнание. Те ще приемат този принцип след напредналите страни, частично поради това, че тях ще ги принудят икономически и социално да участват в това.
Мисля, че международния фонд и единното световно парвителство, което по неволя се образува, със своя пример и морален натиск ще предизвика движение към сътрудничество.
Нали човечеството е организирано по пирамида: в нея има вече част, която е способна да се осъзнае величието на интегралното развитие, а има части, които могат само да се присъединят поради осъзнаване на факта, че друг изход няма. Но в крайна сметка, по закона на природата, всички са длъжни да достигнат до пълна хармония, както и цялата Природа.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: