Използвай шанса, докато не е късно.

Ако ние по-рано бяхме осъзнали предхождащите кризи (в семейството, във възпитанието, депресията, наркотиците, тероризма, екологията и т. н.), които започнаха още в средата на миналия век! Ако бяхме разбрали, че добрата връзка между нас е способна да доведе до мир в дома, до добро възпитание на децата, до правилно отношение към природата, до екологията – тогава нямаше да е необходимо да преживяваме последвалата ги финансова криза.
Но тъй като от предишните удари ние не разкрихме факта, че причината за нашите беди се заключава във връзката между нас – то стигнахме до даденото състояние (икономическата криза). Днес вече започват да осъзнават причината за нея не всички, а само политолозите, социолозите, икономистите, психолозите.
Но ако те не успеят да повлияят на обществото да се промени в своето отношение от „човек за човека е вълк“ на „човек за човека е брат“, нашето отделяне един от друг (разбиването на душата на Адам) ще се разкрие още повече, още по-ясно. Това означава, че ние ще си причиняваме един на друг зло не само във финансовата сфера, а ще започнем буквално да се унищожаваме помежду си. Така ще продължи докато не намерим причината за нашето състояние – първородният егоизъм, и не го поправим, издигайки се над него.
С други думи, на следващия етап след финансовата криза, връзката между хората ще се разкрие в своя още по-уродлив вид и ще се проявява в още по-голямата зависимост един от друг – много по-зле, отколкото сега. Нямаме достатъчно фантазия, за да си представим какво може да се случи. И всичко това, за да разкрием величината на егоизма, разделящ хората. Защото именно тук се е случило разбиването.
А поправянето е възможно само с помощта на светлината, изучаването и прилагането на кабалистичните източници, които ни разкриват нашите егоистични желания, дават ни сили да ги поправим и да се обединим един с друг.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: