Игра по нови правила.

Днес вече и банкерите и хората от промишлеността говорят за това, че правилната връзка между нас не ни достига. Ние имаме богати земни недра, промишленост, напечатали сме достатъчно количество пари, в нас има желание – в нас има ВСИЧКО!
Само едно го няма днес в нас – начина да се осъществи между всичко това такава връзка, която би заработила.
Наистина изведнъж всичко престана да работи, въпреки че в света всичко е предостатъчно – самолети, машини, заводи, банки, продоволствия. Защо системата не работи? Защото ние не можем да съединим компонентите заедно! Но нали сме могли по-рано?
Вярно, сега сякаш някой външен е „натиснал бутона“ и предишната връзка е престанала да работи. Трябва нова връзка. Както в играта „Монополи“: променят ти правилата на играта. И ние сме задължени да знаем, как действат новите правила, новата програма, която се разкрива днес във вид на всеобща връзка.
Наистина скоро цялото човечество ще се окаже в състояние на вцепенение. Застоя ще се увеличава, докато от колелетата не излезе последния въздух и цялата тази машина окончателно не спре. И така ще бъде дотогава, докато не открием правилната връзка.
Правилната връзка означава, че ние сме длъжни да се държим, както в глобално общество – в „малко селище“, където всички се грижат за всички. А това е възможно само благодарение на любовта към ближния.
И дотогава, докато ние не „въведем“ програмата „обичай ближния, както себе си“, няма да приведем в действие системата. Ние можем да воюваме един с друг, можем да правим каквото ни е угодно. Но връзката между нас е прерязана и нищо не ни остава, освен да се обединим, издигайки се над нашия егоизъм. Само това ще помогне. Това е и настоящото осъзнаване на злото, което целия свят е длъжен да разкрие.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: