Време е да изчистим света от омразата

Ако на срещата си G 20 бе приела решение насочено към обединение, към свързване макар и частично на земното население, щеше да признае необходимостта от глобално възпитание, създаване на мощна световна система за разясняване причините за кризата и нейното преодоляване и тъкмо с това би започнало изправянето на света. Необходимо е това да се прави постепенно, обхващайки средствата за масова информация, отношенията между хората, променяйки законодателството и т.н.
Всички промени трябва да се осъществяват на основата на съгласието и да бъдат съпроводени от масирани и масови разяснения – защо от телевизионния екран трябва да се премахват всички материали, пропагандиращи вражда и насилие. Нашата всеобща връзка изисква отстраняването на всичко, водещо до разединение, разкол, ненавист и отчужденост между всички нас. Това се нарича възпитание.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: