Entries in the '' Категория

Светът има нужда от поправяне

Съобщение: На 11 април, на Международния ден, отбелязващ освобождаването на затворниците от хитлеристките концлагери, на железопътната гара Дранси във Франция бе обезобразен мемориала. Вандали са нарисували свастики върху бетонния обелиск и железопътния вагон – един от тези, с които са извозвали евреите по време на еврейската окупация. През 1941 – 1944 г. Дранси е бил главен транзитен пункт за депортиране на френските евреи в лагерите на смъртта.
Това е само едно от множеството подобни съобщения – от началото на годината в страните на ЕС са регистрирани вече 1600 случая на антисемитизъм и във Франция, и в Белгия, и в Германия. А във Великобритания и Испания е регистрирана най-голямата вълна от антисемитизъм за последните 25 години. Неочакван за експертите е неговия ръст в страните от Скандинавия.
Експертите обясняват всичко това с глобалната икономическа криза…

Отговор: Кабала обяснява това с нарастващия егоизъм, който неосъзнато изисква поправяне. Народите на света искат от народа на Израел онова, което той притежава и не споделя – методиката за поправяне, Кабала. Нека я вземат!

Виж „Предговора към книгата Зоар“, стр. 66-71.

Сто милиона гладуващи.

Съобщение: Координаторът на Целевата група по проблемите на глобалната продоволствена криза Д. Набаро заяви: „Сега хронически не си дояждат повече от 970 милиона жители на планетата. Има опасение, че заради финансово-икономическите трусове това число ще се увеличи с още 100 милиона.“

Реплика: На всички е известно, че рибките в аквариума растат в съответствие със своето количество и обема на аквариума . Така е с всичко в природата. Ние се намираме в период, когато ръста на населението на Земята се задържа и трябва да се намали до своите „естествени “ размери от 0,5 – 1 млрд. души, които планетата може да изхрани, без да унищожи себе си. Така считат учените. Наистина ние хищнически унищожаваме планетата и нейните ресурси.
Но ако преминем към ново отношение помежду си, когато всеки потребява само най-необходимото за съществуването си, когато всички са тясно свързани с поддръжка и поръчителство, до любов към ближния, то Природата ще направи с нас друг разчет: нали с такава връзка между нас, се намираме в равновесие с нея. И тогава количеството на населението на Земята ще бъде неограничено!

Закон за поръчителството – в замяна на фараона.

На тебе ти обясняват, че трябва да се съобразявашщ с другите. Но ти не си в състояние да се съобразяваш! Дори под смъртна заплаха? Аз съм съгласен да се съобразявам, но как? Нали това е против моята природа!
Ти в действителност искаш да мислиш за всички. Нали разкриващият се днес в света закон за всеобщата свързаност, необходимостта от взимно поръчителство гласи, че ти получавш храна само при условие, че всички станат поръчители един на друг – тогава цялата икономика и промишленост ще започнат да работят и да обезпечат всички нас с необходимото.
Днес нашето препитание зависи от взаимното поръчителство, когато мислиш за всички, а всички за тебе. Ти не искаш да обричаш на страдание и себе си и семейството си, ти си готов да се промениш, но как да стане това? Ти би искал да се съединиш с другите, но не си способен на това. Ти си създаден друг, егоист. Това се нарича «осъзнаване на злото».
Но именно в такова безизходно състояние ти започваш да разкриваш, че трябва да има сила, която ще те поправи – нужна ти е сила, която ще поправи твоята егоистична природа. Тази сила се нарича Творец – цялата Природа, която ти се разкрива – и това разкритие на цялото мироздание ще ти даде сили да бъдеш по високо и да управляваш егоизма си за благото на всички.

Лесно е да се обича риба.

Въпрос: На човек не му се налага да се напряга за да обича рибата или внука си. Защо трябва да преминем през такъв сложен, объркан и дълъг процес за да обичаме ближния си?

Отговор: В егоистичните си желания аз действам инстинктивно: обичам себе си и всичко, което е мое и не обичам онова, което ми е чуждо, усещайки го далече от себе си, непринадлежащо ми. Това е разликата между «мое» и «останалото» – създадено в нас, за да осъзнаем себе си като противоположни на целия свят, а след това, в същата тази степен – противоположни на Твореца.
Разкриването на това състояние се нарича разкриване на «разбитата обща душа».
Ако Творецът беше явен, разкрит, аз бих бил лишен от свобода на избора, желания, мисли и действия – напълно бих се анулирал пред Него. Аз съм длъжен да достигна това състояние на подобие с Него, т.е. свойството отдаване, когато Той е скрит от мене. Но в такъв случай на мен ми е необходим друг пример (еталон) на свойството отдаване и любов, вместо Твореца.
За да създаде в мен такава възможност, в състояние на скритие на Твореца, за да достигна подобие с Него се е извършило и разбиването на единната душа Адам Ришон на частни души. В резултат на разбиването, всяка душа представя себе си извън останалите, отласквайки се от тях чрез своя егоизъм. Поправянето на егоизма – отделянето от другите души, тя достига чрез свойството отдаване, уподобявайки се на Твореца, което се явява цел на създанието.
Затова ние не трябва да искаме поправяне в други действия, освен в отношенията с близките, както е казано: «От любов към ближния към любов към Твореца». Така ние поправяме своята душа уподобявайки се на Твореца и достигаме целта на творението. И затова «Възлюби ближния както себе си» – това е общ закон на света (Тора), а останалите закони са негово частно проявление.

Кой ще влезе в бъдещето общество?

Въпрос: Кое правителство ще бъде готово да се подложи на този експеримент по създаване на бъдещето – това, в което още е жива паметта за социализма или обратно, което вече се е заситило от капитализма?

Отговор: Аз мисля, че на първо място това зависи не от материалното ниво на правителството, а от това доколко хората са в състояние да приемат причината за кризата и нуждата да се съвземат от нея, да я преодолеят именно обединени, разбирайки, че друг начин да преживеем днес няма.
И този способ може да сработи, както казва Баал Сулам във всяка отделно взета страна. Не е задължително да е в целия свят. Но това зависи от нивото на възприятие на хората, от нивото на тяхното развитие.
Тук трябва да има осъзнаване, разбиране, че от нашето състояние друг изход (решение) няма, че иначе не трябва да го преживеем. Това не е внедряване в личния живот на човека, не насилие над хората, както по време на установяване на съветската власт. Обществото само трябва да се убеди в това, че старите представи, решения, подход (регулатор) вече не работят. Това може да бъде Америка, Русия, след това Европа.
Аз не мисля, че това могат да бъдат технологични и социално неразвити страни, нисши, диктаторски и «народни» режими. В тях още отсъства необходимото ниво на обществено развитие, съзнание. Те ще приемат този принцип след напредналите страни, частично поради това, че тях ще ги принудят икономически и социално да участват в това.
Мисля, че международния фонд и единното световно парвителство, което по неволя се образува, със своя пример и морален натиск ще предизвика движение към сътрудничество.
Нали човечеството е организирано по пирамида: в нея има вече част, която е способна да се осъзнае величието на интегралното развитие, а има части, които могат само да се присъединят поради осъзнаване на факта, че друг изход няма. Но в крайна сметка, по закона на природата, всички са длъжни да достигнат до пълна хармония, както и цялата Природа.

Целият свят ме е стиснал за гърлото

Ние трябва да открием, какво представлява само по себе си новото човечество. Издигнахме се на ново равнище, където всички сме свързани помежду си. Ако финансистите и политиците разбираха това, те нямаше да правят грешки.
Само ако си представяха, какво означава една взаимно зависима система, в която всеки влияе на всички останали, всички влияят на всекиго и никой не може да въздейства пряко върху себе си, а само чрез цялата система! Само чрез всички останали аз мога да повлияя на съдбата си и за мен няма никаква друга възможност да я променя.
И моето състояние на свой ред зависи от влиянието на всеки – всеки един от седемте милиарда човека държи в ръцете си вентила на кислородния кран, и ако някой от тях затвори този кран – аз съм мъртъв.
В момента ние усещаме взаимната си зависимост само в частта касаеща парите, а скоро ще засегне хранителните продукти, всякакъв вид обезпечение (електричество, газ и т.н.). Но най-страшното: ще почувстваме, че целият свят ни е хванал „за гърлото“, че светлината на живота достига до всеки от нас чрез всички останали.
Ето защо, ние сме длъжни да се учим как да разбираме истинското състояние, в което се намираме днес, да усещаме тази взаимна зависимост във всичко. Тя е толкова неочаквана, че нейното разкриване води до смайване и изумление!
Въз основа познаването на новите връзки помежду ни, хората ще могат да изготвят търговски споразумения, банкови контракти, всевъзможни договорни задължения помежду си, между хората и финансовите структури, ще започнат да създават нови граждански, наказателни и административни закони.
Такива са новите условия на съществуване. Всичко останало ще бъде построено на тази основа – абсолютната взаимовръзка. Затова, колкото по-задълбочено разкрием и изясним това условие, толкова по-малко грешки ще направим, по-бързо и по-добре ще се адаптираме към новия свят.

Кризата: затишие пред буря.

Въпрос: Ако за две седмици NASDAQ се е повишил с 20%, това говори, че кризата сякаш отминава…

Отговор: Борсата – това е игра. Тя може да подскочи нагоре без всякакъв разчет, без всяка връзка с реалността. Нима собствениците на пирамиди са прекратили да ги строят? Докато всички мислят, че те падат, те харчат милиарди, които правителството им дава и продължават да строят пирамиди, но вече по по-хитър начин.
Така е докато се празнува победа. То не се е излекувало и с нищо не ще се поправи. То продължава своята работа, готвейки ни следващия удар. И ако ти мислиш, че всичко вече се е оправило и успокоило – това всъщност е най-лошото състояние. Това напомня враг, който ти не разпознаваш, а той в същото време започва да те обкръжава.
В крайна сметка, бъдете уверени, то ще си вземе своето и ще бъде още по-лошо, отколкото по-рано. Та нали то вижда, че нищо страшно не се е случило. В крайна сметка излиза така, че всички те са спечелили и нищо не са загубили.
Няма регулатор за растящия егоизъм. Всъщност икономиката не е наука. Тя следва егоизма на човека. Всяка икономика е основана на това, как да ти продам по-малко, а да взема от тебе повече. А ако е възможно въобще да не ти плащам, а само да вземам от тебе.
Икономиката е озаконено варварство. А какво представлява съглашението между нас? Аз ти давам от безизходност – в замяна на това, което ти ще ми дадеш, доколкото аз не мога насила още сега да взема от тебе без какъвто и да е обмен.
Икономиката е израз на нашия егоизъм. А егоизма през цялото време расте, не желае да се съединява с никой, пренебрегва всички, иска всичко да използва. Какъв ти регулатор може да има тук?
Регулатор между егоизма и отношенията между хората се заключава в изпълнението на две правила: «не прави на другия, това, което не би сторил на себе си», а след това «възлюби ближния както себе си». Търсят ли го този регулатор в това направление? Разбира се, че не. И затова и няма да намерят никакъв регулатор. Следващият път ще дойде много по-качестван удар. И съвсем не е задължително да бъде от финансовата система, борсите и банките – той може да дойде от страна на епидемии, климатически аномалии и пр.
Това, че е настъпил отидих, макар и нищо да не сме поправили, а само сме започнали да разбираме новото състояние на света, говори не за пауза или прекратяване на бедствията, а за вече започващ следващ удар. Това говори за скорост на процеса. И затова втората вълна е недалече от нас.

Когато егоизма е на свобода.

Въпрос: Как нашето растящо его е свързано с такива явления, които всеки ден виждаме по заглавията на вестниците: “ баща насилва своята дъщеря“, „учителка издевателства над своите ученици “ и т.н.?

Отговор: Във вестниците пишат само за една малка част от това, което произтича наистина и нещо премълчават. В течение на много години при мен на прием са идвали хора и с всяка година все по-открито са говорили за това, за което по-рано са предпочитали да мълчат. Те са ми разкривали такива свои вътрешни подбуди, желания и мисли, такива разстройства и отклонения, които преди никога не са се появявали в такива мащаби и качества.
И всичко това е нашето растящо егоистическо желание да се наслаждаваме! То ще се увеличава все повече и повече и тук нищо не можеш да направиш, ако не се заемеш с неговото поправяне.
Разкрива се цялата пълнота на това егоистическо желание, разделящо нас и Твореца. Това се нарича ожесточено изгнание, скрито (отделяне от духовното). Така ще бъде до тогава, докато не се превърнем в такива чудовища, че сами няма да можем да се понасяме.
Това зло е длъжно да се разкрие – или в постъпки, в действия, или само в осъзнаване на егоизма, във възпитание. Човекът може да поправи само това зло, което той открива и усеща в себе си като зло – в мярката на усещанията за зло към себе си. А след това ще бъде свободен да поправи злото, причинено на други.

Спасителната сила на любовта

Днес, ние достигнахме до състояние, когато трябва да се обединяваме. При това да се обединим, не за да бъде добре на всеки, а именно на всички заедно.
В миналото, това привличане един към друг беше причинено от взаимната изгода, която получавахме от сътрудничеството си. И затова достигнахме до етапа на глобалната връзка между хората. На едно място произвеждахме нещо, на друго го продавахме, от трето – нещо получавахме и на четвърто – оказвахме някакво влияние и така всеки от нас изпълваше своето его, своето желание за наслаждение.
Сега сме длъжни да преминем от егоистична връзка помежду си към алтруистична, не за да печелим, а за да стане животът хубав за всички. Да преминем от връзка тип „заради получаването“, към връзка от вида „заради отдаването“. Да се обединим, заради възможността да отдаваме.
Това разбира се звучи абсолютно нереално, но Природата ще ни принуди да постигнем такова единство – и по-добре е да изучим нейния “ Закон за всеобщото отдаване и любов „, произлизащ от факта за единното тяло на Природата, и да започнем макар и мислено да го обсъждаме. Нашите мисли ще свършат цялата работа !
Науката Кабала обяснява, че никой от нас не е в състояние сам да постигне духовното – да се изпълни със свойството отдаване и по този начин да се сдобие с покой.
Само че правилната връзка трябва да се изгради възосновата на схващането, че ако разберем правилно обединението, то всеки от нас ще получи цялата обща сила, която може да бъде придобита само благодарение на любовта.

Пари за нищо

Мнение: Главната причина за кризата е порочният механизъм на създаване на пари.
Трябва само банките да бъдат лишени от възможността да създават пари и да ги заставим да ги държат на 100% в паричен резерв.
Всички банки трябва да бъдат финансови посредници, на които вносителите дават парите си, а не да създават пари с последващото им даване в заем под определен процент.
Това ще бъде преход в справедлива и екологически устойчива «стационарна икономика».
Наличността всъщност представлява 3% от общия обем на парите. Останалото съществува само като запис в счетоводните книги.
Ако банките можеха да създават електронни пари по своя воля, оставяйки само част от парите в резерва, то защо демократично избраната централна власт да не направи същото.
Само Централната банка ще бъде длъжна да установява количеството нови, неналични пари, ще дава нови пари на правителството, като обществен доход, който впоследствие ще бъде пускан в оборот.
Само правителството има право да представлява интересите на гражданите и само на него трябва да му е дадена свобода да създава пари. Целта на монетарната политика трябва да бъде в това, да гарантира точно съответствие между количеството пари и материалните ценности в икономиката, а също и да обезпечи капитал за нови инвестиции в реалния сектор, с цел стабилно развитие на икономиката.

Време е да изчистим света от омразата

Ако на срещата си G 20 бе приела решение насочено към обединение, към свързване макар и частично на земното население, щеше да признае необходимостта от глобално възпитание, създаване на мощна световна система за разясняване причините за кризата и нейното преодоляване и тъкмо с това би започнало изправянето на света. Необходимо е това да се прави постепенно, обхващайки средствата за масова информация, отношенията между хората, променяйки законодателството и т.н.
Всички промени трябва да се осъществяват на основата на съгласието и да бъдат съпроводени от масирани и масови разяснения – защо от телевизионния екран трябва да се премахват всички материали, пропагандиращи вражда и насилие. Нашата всеобща връзка изисква отстраняването на всичко, водещо до разединение, разкол, ненавист и отчужденост между всички нас. Това се нарича възпитание.

По следите на обръщението към G20

Много големи сайтове публикуваха моето обръщение към лидерите на държавите от „Голямата двайсетица“.
Обръщението също така се е обсъждало на много форуми, социални мрежи и блогове:
Рейтинг на новостите „Topnews“; Newsland „Политика de facto“; News.rin.ru; Израелски Новости; TIMER Дом Солнца „Деловие Ведомости“; Новости „Руски Израел“; Информационен портал „Мixnews „.
Надявам се на това, че информацията за новото състояние на света – взаимосвързано, глобално, интегрално в истинския смисъл на тези определения, ще дойде до хората и ще започне процес на приемане на правилни решения – към обединение и равновесие с Природата.

Как да приведем в действие „регулатора на отношенията”.

Въпрос: Сега всички страни като че ли говорят за обединение и едновременно с това повишават митото. Как може да се обясни на хората какво точно трябва да направят, за да не се отделят от обкръжаващия свят?

Отговор: Хората нямат ясна представа за онова, което се случва. Нашето предишно мислене ни даваше, като че ли най-ефективната и надеждна рецепта: да се отделим от другите страни и да се занимаваме с вътрешните въпроси на страната – тоест да изразходваме колкото се може по-малко пари зад пределите на страната, и колкото се може повече да поглъщаме и да получаваме отвън.
Такова поведение е свойствено за човека по време на криза – той иска все повече и повече да се запасява, да натрупва и колкото се може по малко да харчи и използва. Същата линия на поведение е характерна и за държавите. Това не е нищо повече от инстинктивна егоистична реакция за самосъхранение. И именно тя ни погубва днес и ще доведе до нацизъм и война.
Но е възможно и друго отношение: ние сме длъжни да се въздържаме от инстинктивната егоистична реакция да изолираме себе си от другите и да помислим заедно над това какво да направим. Ако в крайна сметка само обединяването на всички заедно, както сме свързани в нашата вътрешна връзка, може да ни спаси – хайде да направим нашата връзка правилна.
Необходимо е да се сключи споразумение между всички страни, което и ще „регулира отношенията“: всяка държава трябва да получава такова количество ресурси, което е необходимо за нейното потребление, а всички доходи, които са над установените като необходими, да предава на световния фонд. Ако световното съобщество се съгласи на такова споразумение, ще се стигне до разбирането на необходимостта от него – това ще бъде спасението на човечеството. Да разбере това – вече е по силите на човечеството.

 

Използвай шанса, докато не е късно.

Ако ние по-рано бяхме осъзнали предхождащите кризи (в семейството, във възпитанието, депресията, наркотиците, тероризма, екологията и т. н.), които започнаха още в средата на миналия век! Ако бяхме разбрали, че добрата връзка между нас е способна да доведе до мир в дома, до добро възпитание на децата, до правилно отношение към природата, до екологията – тогава нямаше да е необходимо да преживяваме последвалата ги финансова криза.
Но тъй като от предишните удари ние не разкрихме факта, че причината за нашите беди се заключава във връзката между нас – то стигнахме до даденото състояние (икономическата криза). Днес вече започват да осъзнават причината за нея не всички, а само политолозите, социолозите, икономистите, психолозите.
Но ако те не успеят да повлияят на обществото да се промени в своето отношение от „човек за човека е вълк“ на „човек за човека е брат“, нашето отделяне един от друг (разбиването на душата на Адам) ще се разкрие още повече, още по-ясно. Това означава, че ние ще си причиняваме един на друг зло не само във финансовата сфера, а ще започнем буквално да се унищожаваме помежду си. Така ще продължи докато не намерим причината за нашето състояние – първородният егоизъм, и не го поправим, издигайки се над него.
С други думи, на следващия етап след финансовата криза, връзката между хората ще се разкрие в своя още по-уродлив вид и ще се проявява в още по-голямата зависимост един от друг – много по-зле, отколкото сега. Нямаме достатъчно фантазия, за да си представим какво може да се случи. И всичко това, за да разкрием величината на егоизма, разделящ хората. Защото именно тук се е случило разбиването.
А поправянето е възможно само с помощта на светлината, изучаването и прилагането на кабалистичните източници, които ни разкриват нашите егоистични желания, дават ни сили да ги поправим и да се обединим един с друг.

Пари за нищо

Мнение: Най-главната от причините за кризата е – порочният механизъм за създаване на парите.
Необходимо е банките да бъдат лишени от възможността да създават пари и да бъдат заставени да ги държат на 100% в паричния резерв.
Всички банки са длъжни да бъдат финансови посредници, които заемат пари на вложителите, а не да създават пари с последващото им даване като заем под процент.
Това ще бъде преход към справедлива и екологично устойчива „стационарна икономика“.
Нали наличността съставлява само 3% от общия обем на парите. Останалото съществува само в счетоводните книги.
Ако банките могат да създават електронни пари по своя воля, имайки само част от парите в резерва, то защо демократично избраната централна власт да не прави същото.
Само централната банка, длъжна да установява количеството на новите пари, които не са в наличност, ще заема новите пари на правителството като обществен доход, който впоследствие ще бъде пуснат в обръщение.
Само правителството има право да представлява интересите на гражданите и само на него трябва да бъде дадена свободата да създава пари.
Целта на монетарната политика трябва да бъде в това, да гарантира точното съответствие между количеството пари и материалните ценности в икономиката, а така също да обезпечи капитал за нови инвестиции в реалния сектор с цел стабилно развитие на икономиката.

Какво бих могъл да направя лично аз ?

Въпрос: Човек работи по 12 часа, след това се занимава със семейството си, изпълнил е всичките си задължения, а като отиде в супермаркета се оказва, че няма хляб. Какво трябва да поправя той?

Отговор: Той няма да ходи на работа – а няма и да има такава, защото никой не се нуждае от това, което прави. Всички предишни връзки престават да действат.
Старият подход гласеше: след като излезеш сутрин, иди и излъжи цялото човечество, прибери се в къщи с всичко онова, което си успял да откраднеш, отмъкнеш, спечелиш – всичко това е твое. Колкото по-умен си, толкова повече печелиш, колкото по- хитър – толкова повече успяваш.
Но сега не е така. Днес действа законът: в съответствие с участието ти заедно с останалите в общата система, в такава степен ще преуспяваш и ще печелиш. Колко? Толкова, колкото ти е отредено да получиш съгласно общата свързваща ни мрежа, за осигуряване на един нормален живот, за да пожертваш всичко останало за благото на общата система.
Никой не те е питал дали искаш да се родиш. И сега пак никой не те пита – желаеш ли този нов свят или не. Твоята свобода на избор се заключава само в това, да слушаш и да се стараеш да учиш – ако искаш. А ако не пожелаеш, насила ще бъдеш доведен до свободния избор.

Правилния регулатор – от сърце към сърце.

В течение на хилядолетия ние сме се развивали в този свят за сметка на егоизма. Но внезапно ние сме преминали границата и сме попаднали във Висшия свят, където всички ние сме свързани заедно. Нали връзка означава „духовно“.
И днес, намирайки се в духовния свят и усещайки кризата (нашето несъответствие с духовното), ние търсим регулатор. Но какъв регулатор можем да намерим в нашия предишен егоизъм, за да може този регулатор да ни даде решение за нашия свят, където ние се намираме в мрежа от сили, свързани един с друг?
Колкото и да е строг, духовния регулатор започва с възпитание, разпространение, ясно знание, че ние зависим един от друг.
Нали днес действа не старият егоистичен закон, а силата на връзката между нас. Ти като че ли си намерил връзка с всички. Да допуснем, че сега излизаш от дома си, изпокаран с цялото си семейство, с всички. Ти целия гориш – до толкова, че мислиш „Аз не мога да се върна в къщи „!
А сега си представи, че в такива отношения се намираш с целия свят. Нали на тебе ти се е разкрило, че целия свят е твоето семейство.
Вие разбирате, какво произтича? Най-страшния проблем е в това, че ние оставаме гладни и болни, без всякаква помощ и обслужване – докато не разберем, каква връзка сме длъжни да установим между нас .Това е съшествуващия регулатор – от сърце към сърце. Всеки е длъжен да се отнася към другия именно така, както е казано: „Не прави на другия това, което   ненавиждаш“.

Да се спаси света от катастрофа.

Въпрос от френския блог: Изменението към страната на обединения свят в политическо направление ми се струва нереалистично, аз не виждам как ние с нашите не многочислени сили, можем да повлияем на хода на събитията. Нима обединението на група учещи се може да спаси света от катастрофа?

Отговор: Да, защото група от изучаващи Кабала – са духовния мозък на света – а това е огромна духовна сила, в сравнение с духовно неживата милиардна маса. Това е както един пастир да води след себе си стотици глави животни.

Въпрос от френския блог: Ако аз бих бил велик кабалист, какво съм длъжен да направя, за да помогна на себеподобните си?

Отговор: Да разказваш за причината на нашето състояние и как то да се поправи.

Въпрос от френския блог: Аз съм прочел множество ваши статии на френски във Вашия сайт, и на мен ми се струва, че съм разбрал в какво е смисъла на Кабала. Тя най-общо, отговаря на моите вътрешни метафизически въпроси, как и защо съществуваме, каква е целта на нашето съществуване. Но как да се премине от теория към практика?

Отговор: Чрез учение в група, в нея да се създадат условия за поправяне на човечеството.

Жените питат… – 11

Въпрос от блога на иврит: В поста по темата „от какво зависи висшата светлина“, Вие пишете, че най-голямо е влиянието на обкръжаващата светлина по време на сутрешния урок, по време на истината. Отнася ли се този отговор също и за жените, изучаващи Кабала?

Отговор: Светлината идва към жените не от знанията, изучаването, групата – а от групата на мъжете и от нейното активно участие в разпространението.

Целият свят е длъжен да се обучава.

Въпрос: Понастоящем се откриват нови подразделения на кампуса по Кабала, в различни градове. Вие на кого бихте препоръчали да изучава Кабала в тези рамки?

Отговор: Тук няма ограничения. Ние достигнахме такова развитие на егоизма, когато целият свят е длъжен да го изучава. Баал Сулам пише във вестник „Народ“, че всички трябва да седнем зад чиновете.
В съвременния свят, без знания относно новата система на нашите взаимоотношения (поръчителството), се оказваме пред заплахата от крах. Ние сами си го подготвяме с незнанието за това, какво трябва да бъде правилното ни поведение. Необходимо е да изучаваме правилата и законите на новия, глобален свят. В противен случай ще си причиним огромни щети.
Ето защо всички трябва да учим. Програмата на кампуса включва всички актуални статии и учебни материали, които могат да помогнат на човек да се почувства добре в живота, да разбере света и мястото си в него, да си изясни какво зависи от него и как би могъл да се реализира по най-добрия начин в новите условия.
Дори да ви се струва, че темите са чисто теоретични и откъснати от живота, всъщност това са по-особени материали, подбрани в съответствие със Светлината, възвръщаща ни към Източника – силата, която ни поправя. Всичко, което се изучава в кампуса е нужно, както за разбирането, така и за вътрешното ни поправяне.
Поради това, аз настоятелно препоръчвам обучението в кампуса на всички. Ако някъде има дори няколко десетки човека, които желаят да учат, ние сме готови да отидем при тях. Много се надяваме, че по такъв начин ще помогнем правилно да се развива целият свят.