Оптимистите живеят по-дълго

Съобщение: Изследванията на Американското психосоматично общество показват, че хората с оптимистичен поглед върху живота живеят по-дълго от песимистите. При хо- рата с по-високо ниво на емоционална устойчивост шансът да умрат преждевременно е с 22% по-малък.
Освен това се изяснило, че позитивните емоции са свързани с по-бързото нормализира- не на кръвното налягане след стрес и намаляване на шансовете за заболяване от заха- рен диабет.
Положителните емоции от хубава музика са способни да разширят кръвоносните съдо- ве, потвърждава доктор Майкъл Милер от Университета в щата Мериленд.

Коментар: Науката отново и отново потвърждава, че нашият живот се определя от това, как се отнасяме към него. В тази връзка учените придават все по-голяма важност на ролята на обкръжението, което формира нашите възгледи. Общата настройка на колектива се предава на всеки и това правило действа в каквито и да е мащаби: от футболния отбор до целия социум. Емоциите и мислите са заразителни, хората несъзнателно си влияят един на друг на много нива.
В резултат, библейската фраза „Възлюби ближния като самия себе си“ придобива нов смисъл в съвременния свят. Днес здравите нишки на всеобщата взаимовръзка са омотали цялата планета и затова добрите отношения се превръщат от морални догми в единственото средство за съвместно съжителство, способно да генерира оптимизъм в глобален мащаб.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: