Кабалистична мозайка – 11

Въпрос: Съществува ли превод на 613-те желания – заповеди на Тора, на езика на 10-те сфирот?

Отговор: Вижте, например статията на Баал Сулам „Пкудин и Ейтин“ в края на „Предисловие на книгата Зоар“ (не го бъркайте с „Предисловие към книгата Зоар“).

Въпрос: Цитат от стихотворението на Баал Сулам „И тогава ще се появи пред вас особената кула Оз“. Какво означава „кула ОЗ“?

Отговор: Оз – това е сила, пълното проявяване на Твореца.

Въпрос: Сборник от трудовете на Баал Сулам, стр. 58, „Метод за въздействие чрез имената“. Бихте ли могъл да поясните какво се подразбира под това?

Отговор: Имена се наричат частичните постижения на Твореца, които след това се събират в едно Негово 4-буквено Име АВА“Я.

Въпрос: В „Книга на Създаването“ се говори за седем небеса, и във всяко по седем Луни, а на седмото небе се намират чистите души. И още се говори за завеси. Бих искал да знам повече за това. Какво всъщност се подразбира под небеса, Луни и завеси?

Отговор: Навсякъде се говори само за сфирот, парцуфим, оламот, масахим, решимот и т. н. части на желанието, което постепенно се изравнява с Твореца. Няма нищо освен Твореца и създаденото от него желание. 7-те небеса са 7-те сфирот на ЗОН. 7-те Луни са малхут във всяка сфира и т. н. Вижте написаното от Ари.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: