Кабалистична мозайка – 12

Въпрос: Екранът ли е средството, което ни връща в състоянието, усещано от нас до момента на познанието за добро и зло?

 Отговор: Той е средство за осъзнаване и издигане над познанието за добро и зло, водещо до съвпадение по свойства с Твореца.

Въпрос от английски блог: Какво е духовното значение на Съботата (Шабат)?

Отговор: Тя е символ на състоянието на пълно поправяне.

Въпрос от английския блог: Зоар, стр. 21: „Арих Анпин е главен парцуф изпълнен със светлината Хохма, от който се образуват всички останали парцуфи“. Но нали главен парцуф е Кетер и от него се образуват всички останали парцуфи?

Отговор: Арих Анпин се явява Кетер на света Ацилут, тъй като Атик е скрит от нисшите парцуфи.

Въпрос от израелския блог: Можете ли да дадете по-подробно обяснение за обучението от вида „от уста на уста“? Намира ли приложение този тип обучение в наше време?

Отговор: Това е обучение в общия екран на Учителя и ученика, който е разположен в устата (пе) на душата (парцуфа).

Въпрос от английския блог: Каква е разликата между желание и усилие?

 Отговор: Усилието е възможно само според степента на желанието.

Въпрос: Ако нямаш желание, как може да предизвикаш в себе си усилие?

Отговор: Под влияние на обкръжението.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: