Кабала: Урок от Природата

Като човешки вид ние сме естествено копие на природата. Красивата гледка предизвиква в нас чувство на възторг и благоговение. Велоколепието на Земята ни пленява, нейните океани, планини, пустини, равнини и гори ни дават свежо разбиране за това как светът е взаимосвързан. Нейната красота ни провокира към издигане над земните тревоги, недоимъка, и конфликтите и ние намираме в нейните спокойни местенца ръководна сила, единство и единственост със Създателя.
Когато наблюдаваме природата, ние виждаме, че всички живи същества са създадени така, че да следват принципа за грижа един към друг или алтруизъм. Животинското царство ни дава невероятни примери за това как един елемент работи за благото на цялото. В действителност ние получаваме доста уроци от ежегодната миграция на гъските през зимата. Когато всяка гъска пляска с криле, тя помага за издигане на птиците, които я следват. Чрез летежа на ятото под формата на буквата „V“, цялото ято добавя 71% повече летежен диапазон отколкото ако летяха поотделно. Учените също установиха, че ятото няма да полети, докато всички не са оглавени и насочени в правилната посока и гъските от задната част на ятото крякат за да окуражат тези, които са отпред за да поддържат тяхната скорост.
Когато някоя гъска изпадне от ятото, незабавно се чувства как тя се влачи и се опитва да лети сама и бързо се връща в ятото за да получи предимство от „повдигащата сила“ на птиците отпред. Наблюденията също показаха, че когато една гъска е болна или ранена, две гъски се отделят от ятото и следват своята „съятачка“ за да и помогнат и дадат подкрепа. Те остават с ранената гъска, докато тя стане способна да лети отново. Други животни също имат подобно поведение. Делфините подкрепят техните ранени другари и ги поддържат близо до повърхността на водата, за да ги предпазят от потъване. Слоновете се присъединяват към умиращия върху пясъка слон за да му помогнат. Те се опитват да го изправят с помощта на хоботите си, като го повдигат с тях изпод неговото тяло. Някои дори чупят хоботите си, докато действат.
Когато наблюдаваме заобикалящата ни природа ние откриваме, че неживото, растително и животинско ниво, всички те спазват Природния принцип на отдаване или алтруизъм. Но, ако наблюдаваме човешката природа, ние ще открием, че тя е съществено различна от останалата част от Природата. Човек е единственото същество, което получава удоволствие от това, че е уникален, над всички и против всички. По този начин човешкият егоизъм нарушава Природния баланс.
Кабала обяснява, че човек е различен от другите нива на природата чрез факта, че неговите желания са желания в бъдещето. Първобитният човек е имал семпли желания за храна, за размножаване и за семеен живот. Появата на по висши желания като богатство, почести и знание стимулираха човешкото общество и развитието на социалните структури, като възпитание, култура, наука и технологии. С развитието на хуманизма ние мислехме, че прогресът ще ни задоволи и ще ни направи щастливи. Но днес сме принудени да признаем, че това не е така. И това е така, защото нито едно от нашите желания не остава задоволено за дълго. Но опита ни учи, че след като получим това, което желаем, удоволствието изчезва и пустотата се завръща. Тази празнота ни води на лов за нови удоволствия и желания за задоволяване. Сега, когато натрупахме хилядолетен опит, ние установихме, че не знаем как да постигнем устойчиво щастие, или дори само основна вътрешна сигурност.
Правилната употреба на „Желанието да Получаваме“
Според кабала, Природата е втъкала в нас желанието да получаваме и да се радваме. Кабалистът Рав Йехуда Ашлаг, известен като Баал Сулам, обяснява желанието за получаване от кабалистична гледна точка.
„Желанието за получаване е всичко, което е създадено от Твореца, от началото до неговия край. По такъв начин всички създания, цялото многообразие и пътят по който те са се появили и ще се появяват са само мяра и изменение на стойността на желанието да се получава.“ (Баал Сулам, „Въведение в Науката Кабала“, т.1)
Кабала ни учи, че за да постигнем устойчиво щастие е нужно да използваме нашето желание за радост, сменяйки егоистичния подход на алтруистичен. И от тази гледна точка ние имаме много да се учим от природата. Като наблюдаваме многобройните примери за алтруистично поведение в природата, ние можем да намерим най-мъдрия път за използване на желанието за получаване и да прогресираме в обединението с другите хора.
Кабала не изисква от нас подтискане на природните егоистични желания. Напротив, тя приветства тяхното съществуване и обяснява как можем най-добре и най-ефективно да ги използваме за да достигнем перфектност. Желанието ни да получаваме ни тласка напред през живота и без него ние не бихме се развили като човешко общество.
И накрая, благодарение на нашето желание да получаваме удоволствие, ние достигаме до ситуация, където ние не можем да останем на нивото на познатите ни удоволствия, но искаме да знаем какво лежи отвъд тях. Кабала ни поставя в контакт с онова, което лежи отвъд усещането за удоволствие на този свят до по висши нива в Природата, до духовния свят. Но има едно условие: то се осъществява само, ако насочим тези природни дадености към позитивна и полезна посока, позволяваща ни да поддържаме баланса с Природните алтруистични сили.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: