Изкуството в съвременния свят.

Въпрос: Какво е мястото на изкуството и културата в съвременния свят?

Отговор: Методите и средствата на изкуството и културата обясняват на хората целта в живота и способите за достигане на тази цел. Нали в този живот няма нищо друго, освен да постигнеш неговата вътрешна цел-Твореца,  докато той продължава .

Въпрос от ивритския блог: Времената се менят и положението ни принуждава да се ограничаваме само в най-необходимото. Какво казват кабалистите за ролята на художниците и изкуството в нашия свят?

Отговор: Ще остане необходимото, пожелано от „новите“ хора, необходимо за разкритие на причините и целите на живота и оптималния способ за тяхната реализация. Това ще бъде кабалистично изкуство (насочено към Твореца, а не към животинско съществуване).

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: