Г 20 – очаква се голям скандал.

Съобщение: Светът активно се готви за срещата на Г-20, която е длъжна да спаси света от кризата. Съдейки по претенциите на развиващите се страни и на по-развитите, срещата може да прерасне в кавга. Страните от Африка в резултат на кризата могат просто да изчезнат. Страните от Източна Европа са задлъжняли повече от своите валутни запаси.
Китай няма смисъл да очаква резултати от Г-20, тъй като достигане на конкретни договорености не е възможно.
Мексико започва търговска война със САЩ, за осигуряване на възможност да продава своята продукция там.
В Африка се разрушава елементарната инфраструктура, но от цяла Африка на срещата на Г-20 са поканили само ЮАР.
Русия е за създаване на регионални фондове на страните от даден регио вместо единен МВФ, за отмяна на долара като световна валута, за създаване на няколко крупни центрове на световната икономика.

Реплика: Възможно ли е?

1. Да се създаде единен антикризисен център, отговорен за световното разпределение на необходимите за съществуване стоки и услуги.
2. Обединяване на всичките парични, човешки, природни и промишлени ресурси под негово управление.
3. Да се наложи със сила на всички държави в света да прекратят претенциите си едни към други.
4. Със силови методи да се наложи прекратяване на въоръжаването и да се пристъпи към анулиране на военната промишленост.
5. Незабавно да започне световно глобално възпитание и образование, използвайки всички канали на средствата за масова информация.
6. Да се прекрати пропагандата на всякакъв вид пряко или косвено насилие в средствата за масова информация и тяхното демонстративно конфискуване.
7. Достъпно обяснение на широките маси за приеманите съвместни методи за изход от кризата.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: