Entries in the '' Категория

Висшата светлина – наслаждение или страдание ?

Въпрос: Защо усещането на Висшата светлина може да се почувства като огромно наслаждение и като мъчително страдание ?

Отговор: Това зависи само от вашите качества и от устремеността към целта. Ако светлина изпълва готово кли, поправено, то вие ще го чувствате като добро. Ако навлиза в неготово, непоправено кли, тогава ще усещате страдание. Но устремеността към целта, прави това усещане радостно – в предусещане на борбата и постигането на целта.