Постигни в себе си Твореца

Въпрос: Защо говорите, че няма Бог, нали го има, но просто е скрит от нас. Нали Той се проявява в материалния и в духовните светове чрез своята сила – светлината, а неговата същност – Ацмуто засега не можем да постигнем, но по-късно, след време – макар и да не съществува време – той ще ни се разкрие. Аз нямам предвид в човешки образ, но това ще бъде нещо голямо, велико. Заблуждавам ли се?

Отговор: Това е постигане на свойството отдаване и любов в СЕБЕ СИ, а не на образа.

Въпрос: От една страна е казано, че Природата и Твореца – това е сух и абсолютен закон и за да му се уподобим сме длъжни да се приближим към него. От друга страна има изрази от типа „дадено е разрешение от небесата“, „дава ти се свише“, „теб те водят“, „говорят ти“ и т. н. Как се съвместява това?

Отговор: Човекът предава чувствено своите впечатления от усещането на въздействието на законите на природата върху себе си: радва се или плаче от проявяването на природата: на дъгата, на дъжда, на успеха – защото усеща всичко в своите желания. Казано е: „Говори Тора на езика на човека“.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: