Кабалистът винаги е неразбран и презиран

Въпрос: „По какъв начин тълпата избира своя лидер?“
Може би тълпата е нашия егоизъм? Затова тълпата е голяма сила. Въпросът е кой и къде ще насочи тази сила. Но от друга страна, именно тълпата диктува условията си на лидера. Нито един политик, артист и дори учен не може да бъде свободен, всеки от тях зависи от тълпата.

Отговор: Тълпата притежава сила само на нивото на нашия свят, защото нашият свят е на неживо (духовно нерастящо, в плоскост) ниво. В нашият свят действа силата на „получаване“, а в духовният свят действа силата на „отдаване“. Човек, растящ духовно е длъжен да предпочита в себе си силата на отдаването пред силата на получаването. Желаещият да получи одобрението на публиката, на тълпата, е длъжен да следва нейните предпочитания и мнения. Затова не е възможно да бъде духовен, да бъде над нивото на тълпата политика и другите.
Кабалиста от самото начало поставя себе си над нивото на тълпата, защото желае да достигне нивото на Твореца, защото това е целта на творението (сливане с подобие). Затова той не се обръща към тълпата, затова тя никога няма да го разбере, те имат различни цели и ценности, а ще го разберат само тези, в които е появила точка в сърцето и които желаят да я развият. Тази точка е зародиша на бъдещата душа. Ако тя се появи, човек може да я потисне и отново да бъде под въздействието на масите. Има хора, които идват при нас, а след това, усещайки увеличаване на егоизма в себе си, въпреки точката в сърцето, която им се дава, за да се издигнат над него, да възвесят точката като подем (изкачване) на планината Синай, погребват себе си под планината, оттегляйки се някъде от кабала. А нали при получаването на Тора е казано: или се издигате над ненавистта един към друг, или тя ще ви погребе под себе си.
Кабалистът не само не чува мнението на масите, но той разбира, че ако в него възниква желание да се вслуша, то произлиза от егоизма му, за да може още повече да се издигне. Ако масите го ненавиждат (а кого от кабалистите са обичали?!), той възприема това като защита от Твореца, за да не се сближи с тях поради слабостта си, да не започне да работи за тях и да получи величие в очите им, да се отдалечи от тях според размера на ненавистта, която усеща от тях. Баал Сулам пише за това. Във всеки случай, да бъдеш независим е условие за духовно развитие. Неразбиращите възприемат независимостта на кабалиста като възгордяване, високомерие и пренебрежение от негова страна. Кабалиста винаги е неразбиран и презиран от масите.
Казано е от Рамбам, че потребността от подем над егоизма, нашата природа, е нужно да се разкрива постепенно, понеже това се ненавижда от човек, отблъсква го. Такова отношение има винаги към кабалиста. Тълпата желае това, което и е изгодно – възнаграждение в този или в онзи свят. Когато и казваш, че такова не съществува – тя естествено те ненавижда, понеже думите ти говорят на всеки, че той е животно в този свят и нищо не му остава след неговия живот.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: