Кабала – това е логиката на творението.

Въпрос: Нищо не мога да кажа за действието на Светлината, скрито в кабалистичните текстове, но психологическото им въздействие е очевидно – ако много пъти прочетеш, че „няма никой друг освен Него“ и „единственото желание на Твореца е да изпълни с наслаждение творението“, то без задължителното критично осъзнаване на реалните усещания, лесно ще започнеш да мислиш, че ти наистина усещаш това като неоспорима истина. Желателно ли е едно такова въздействие?

Отговор: Не, но при всички случаи изниква критика, а не фанатизъм, както при заучаването на други „истини“ и вие винаги се намирате „между“, в състояние на избор. Това отличава истината и Кабала от измислените от човека теории. Опитайте се сам, без нищо да знаете, да построите логична система на творението – и вие ще получите Кабала.

Въпрос от испански блог: Прочетох във вестник „Гласът на Кабала“ критика на обществения ред заради неговите егоистични основи. Съдържа ли Кабала някаква нова научна парадигма, която да замени традиционната парадигма на Нютон и Декарт, защото тяхната – всъщност е един ограничен и опростен модел?

Отговор: Кабала разкрива устройството на истинския (хармоничeн, интегралeн, алтруистичeн и единен) свят и дава на човек мъдростта и силата да го създаде.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: