За душите на кабалистите

Въпрос: Въпрос за филма, в който става дума за гробовете на кабалистите близо до Цват. Цитат: „…Ари открил тези гробове, повечето от които били неизвестни. Той вървял през тези места и казвал: „Ето НАД ТОВА МЯСТО се намира душата на еди-кой си кабалист“ – и това място отбелязвали с камък. Той чувствал къде именно се намира душата на определен кабалист…“
Но от друга страна, Кабала обяснява, че в духовното отсъстват категориите МЯСТО и време. Това означава ли, че душите на кабалистите, явявайки се компоненти на духовния свят се проявяват под формата на сили по законите на кабалистичната география, също както другите духовни сили?

Отговор: Душите не се проявяват в човека в нашия свят, който усеща само него, защото душата – това е част от Твореца, тоест свойството отдаване и любов. И в степента, в която се появява това свойство в човека, той се съединява с другите и в тази връзка усеща Твореца, както е казано: „От любов към ближния (създаването на свойството любов, кли) към любов към Твореца (усещане на Твореца, Светлината)“.
Но душите на кабалистите се усещат както отделно, така и в тяхната връзка с тялото („живо“ или „мъртво“), защото за кабалиста всички видове желания – на нашето или на духовното ниво – е едно усещано от тях желание, едно творение.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: