613 Наслади

Въпрос от английския блог: Можете ли да опишете всичките 613 желания, които съществуват в човека? Едно след друго. Джони.

Отговор: Ей така да опиша подробно всичките 613 желания? А защо? Все едно във вас няма нито едно от тях днес! Те се проявяват в човека след като премине махсом по време на неговия духовен подем като желание да се наслади с Твореца, както е казано: „Вкусете и опитайте колко добър е Творецът.“ Разкривайки Твореца вие започвате да го усещате в 613 удоволствия, наслади – отначало с намерение да се насладите с Него заради себе си (АБЕА клипот), а след това ги поправяте на намерения заради Него. В нашия език няма възможност да изразим / опишем тези желания, защото ги няма самите желания.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: