613 заповеди – са вашите 613 желания!

Въпрос: Прочетох статията на Баал Сулам „Една заповед“. Там е написано за необходимостта от изпълняването на 613 заповеди. 613 заповеди – това са светите имена на божественото управление на личността (ашгаха пратит) на всеки, който се приближава към получаването на светлина от Твореца, до когото ние сме длъжни да стигнем, изпълнявайки всички задължения. Как трябва да разбира това човек, който не е религиозен?

Отговор: Казаното няма никакво отношение към религията, защото 613 заповеди – това е поправянето на 613 желания на душата с намерението да ги използва не заради себе си, а заради Твореца, тоест заради отдаване. Защото Творецът – това е свойството отдаване и любов. Поправените, с намерение за отдаване 613 желания, се изпълват със светлина и се наричат с имената на Твореца – тоест различните 613 проявления (вариации) на Твореца, основополагащото свойство отдаване и любов във всичко съществуващо, в човека.

Въпрос от английския блог: Разкажете по-подробно за 613 заповеди и тяхното кабалистично значение. Някои от тях, отнасящи се до войните и пленниците ми се струват много странни.

Отговор: Пренесете всичките 613 заповеди в себе си. Това са вашите, още неизвестни за вас желания. Заедно те образуват вашата душа. Непоправена. Трябва да я поправите по подобие на Твореца. Тоест трябва да поправите 613 желания на душата от намерение „заради себе си“, на намерение „заради ближния“ или „заради Твореца“, което всъщност е едно и също. Ако човек поправя своите 612 желания като работи с тях „заради ближния“, то след това в него се проявява 613-тото желание, което той поправя по отношение на него към Твореца „заради Твореца“. За всичко това по-подробно – в „Предисловие към ТЕС“.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: