Финансова криза: а след това?

Въпрос: Ако ние не вървим към поправяне, ударите ще съответстват ли на последователността на развитие на Творението? Ние се явяваме свидетели на Финансова криза. Това говори ли, че следващата криза ще бъде на растително ниво и т.н.?Отговор: Несъмнено, кризите ще бъдат все по-дълбоки по качество.

Въпрос от английския блог: Главният фактор на финансовия проблем е Нестихващата Корпоративна Алчност. Как може държавата или бизнеса да работят ефективно, ако капиталистическата жадност и егото се явяват основна движеща сила? Какво ще стане с тези хора, които няма да могат да получават по-милион долара на година, а техните жизнени навици и потребности остават същите ?

Отговор: Ще осъзнаят, че напълване все едно не са получавали, а само неговия призрак и ще се обърнат към Източника на истинското вечно и съвършено напълване – по силата на необходимостта, от страданията, а след това – от усещането на хармония и вечно наслаждение.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed