Пътят на Кабала и хасидут

Въпрос: Как се отнасяте към учението на кабалиста Раби Нахман? Неговата вяра и път са познати на Баал Сулам като пътя на Кабала. Като верния път. Как Баал Сулам и Вие възприемате хасидута? Следва ли да определяме човек, който изучава Кабала в няколко течения едновременно като „проблемен“ според Баал Сулам и според Вас? Приемате ли липсата на практични съвети в книгите на Раби Нахман или въпросите не се отнасят към духовното развитие в Кабала? Нима пътят на хасидута от Бреслав не съвпада с пътят на Кабала?

Отговор: Хасидутът не е нищо друго освен кабалистично учение, с помощта на което великия Баал Шем Тов е искал да разпространи Кабала сред народа! Пътят на Раби Нахман от Бреслав е напълно подобен на пътя на Баал Сулам и пътя на всички истински кабалисти. Има само един път към уподобяването с Твореца към целта на творението – поправянето на нашето намерение от „за себе си“ към „отдаване“. Който притежава това свойство се нарича „хасид“.
Само си позволявам да се усъмня в това, че днес разбират „пътя на Раби Нахман от Бреслав“. Същото се отнася и за истинския хасидут, който днес е изчезнал. Сравнете известното ви днес положение с истинския хасидут, описан в книгите „Йошер диврей емет“ и „Сне боер бе Коцк“ и други. Няма кого да обвиняваме за това. Става естествено падение на поколенията, творението се движи към поправяне. Истинският хасидут във вида на разпространяване на Кабала сред народа, вече отдавна е изчезнал, откакто изискваните от хасида вътрешни изменения (достигане на свойствата на отдаване и любов) са заменени с външни атрибути. Баал Шем Тов е искал чрез външните отличия в дрехите и поведението на хасида от другите, да предаде вътрешното съдържание, а е останало само външното. Но предстои разочарованието на хасидута от външното изпълняване на обредите без тяхното вътрешно кабалистично поправяне и срещата на хасидута със своя източник – Кабала, в резултат на което той отново ще се възроди в този вид, в който е бил създаден от Баал Шем Тов и неговия велик ученик Раби Нахман от Бреслав.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: