Мисълта – най-голямата сила.

Въпрос: Възможно ли е мисълта на човека, който напредва в духовното, да влияе повече на света, отколкото мисълта на човека, в когото още не се е пробудила точката в сърцето?

Отговор: Нашите егоистични желания и мисли (сърцето и разума) изобщо не влияят на света. Те напълно са управлявани свише. Защо тогава се говори, че всички мисли и желания на човека влияят на света? Защото на света влияе доколко човекът не е поправен, неговото различие от това решимо, което се възбужда в него. Но не и неговият личен стремеж. Тоест с непоправените желания и мисли, той влияе на света. А съзнателно и насочено мже да се влияе само с желания, съответстващи на решимо, по посока на развитието. Тоест само правилно реализирайки решимо. Несъмнено, всичко зависи от силата на екрана, свойството отдаване – само това влияе на света. Мисълта – това е най-голямата сила. И въобще, колкото са по-големи силите, толкова те са по-скрити от нас. Колкото човекът е духовно по-развит, толкова и силата на неговите мисли е по-голяма. Физическите сили действат само в нашите измерения за място, време и преместване, а духовните сили не са ограничени от пространството, времето и мястото. Виж статията на Баал Сулам „Пряко и косвено въздействие“.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: