Кабалистична география

Ако ви зададат простия въпрос: „По света живеят седем милиарда човека. Как мислите, дали всеки от тях притежава душа?“
Да, непременно ще отговорите: „Всеки от тях има душа. Съществуват седем милиарда човека, което означава, че има и седем милиарда души“.
А ако ви попитат : „Как смятате, те обединени ли са заедно или не?“
Тук са възможни два варианта на отговора:
Първи вариант – ще отговорите раздразнително: „Какво означава обединени?! Защо ме обърквате? Нали ви казах – седем милиарда души“.
Втори вариант – нищо няма да отговорите, ще се замислите.
И тогава ще се възползваме от това, че сте се замислили и ще ви разкажем, какво казват по този повод кабалистите.
Всеки кабалист ще отговори на този въпрос мигновено, с лекота и без никакво съмнение: „Да, всички души са съединени заедно в една единна система, която се нарича Единна Душа“.
„Тоест всички ние се явяваме частици от тази Душа?“ – ще попитате вие.
„Именно.“ – ще ви отговори кабалистът.
След такъв отговор, вие може да продължите и да попитате: „Тогава защо не усещаме тази Единна Душа, след като всички сме съединени в нея?“
„ Защото ние усещаме само себе си, заети сме само със себе си, със своето его, и живеем в този свят разделени, често сме ядосани един на друг, без да чувстваме никакво единство. За какво тук да говорим повече!…“
„А как можем да го почувстваме?“ – ще попитате вие.
„Като се съединим. Науката кабала е дадена на човечеството с цел да разкаже на всеки един (абсолютно всеки!) как да се почувства като част от Единната Душа. Сега, без да го отлага, в този живот.“
Кабала разказва, че за това ние трябва чисто и просто да съответстваме на закона, съгласно който съществува тази Единна Душа. Този закон е следният: „Възлюби ближния, като самия себе си“. Излиза, че Единната Душа е величествено обединение между обичащи се един друг хора.
„ Освен това – ще продължи кабалистът – има място на земята, където действа именно този закон. То се нарича Ерец Израел (Земята Израел). Неслучайно думата „Ерец“ (земя) произхожда от думата „Рацон“ (желание), а Израел от „Яшар Ел“ – което в превод означава „Право към Твореца“. Именно този къс земя е избран от Твореца като място, на което хората са длъжни да живеят според закона Му, закона за Единната Душа, закона за любов към ближния.“
Именно с тази цел сме събрани тук днес. И в момента, в който разберем това и най-после последваме този закон, веднага ще ни се разкрие нова реалност. Ще видим, че сме едно цяло, ще разберем какво представляват истинските отношения между хората, ще научим какво в действителност стои зад обикновената дума „щастие“ и веднага ще разберем какво е това Единна Душа. Че тя е съществувала през цялото време до нас и че не сме били способни да я видим, да я почувстваме само защото сме били противоположни на нея.
И само тогава ще ни стане ясно, защо сме се оказали тук в Ерец Израел и по-точно, с каква цел ни е събрала тук Висшата Сила – да се обединим първи, а след това да разкажем за това на целият свят.
А сега, нека поговорим по-конкретно за това място и за Висшата Сила. За това, как тя се разпростира върху този мъничък участък земя, материално мъничък, но духовно явяващ се център на света.
Съществуват пет различни въздействия на Висшата сила върху територията на Израел. За по-лесно ще ги наречем пет духовни сили, които са разположени по следния начин.
Първата сила – това е началото на всичко, мисълта която след това се претворява в действие. Тя се нарича Кетер. Неслучайно Кетер – това е сила, „отговаряща“ за планината Хермон и нейните околности, най-възвишената част на Израел, мъдра, побеляла от сняг през зимата и благородна, каменна, потопена в мълчание през лятото.
Втората сила – тя вече е въплъщение на мисълта, тя е действие, светлина без която няма живот, нарича се Хохма. Това са водите, стичащи се от горите на Хермон и подземните води, извиращи от изворите и даващи начало на реките, това е платото Голан, където се събират тези води, за да се спуснат надолу.
Третата сила – отдаваща, алтруистична, която дори за миг не мисли за себе си, а само за ближния, се нарича Бина. Отражение на тази сила – това разбира се е Кинерет – езеро, захранващо цялата страна, което е изпълнено с живот, отдаващо всичко без остатък. Неслучайно думата Кинерет поражда във всеки от нас асоциации за „чистота“, „покой“, „любов“, „отдаване“.
Отдаване на кого?..
На четвъртата сила, която отговаря за движението. Тя се явява резултат от първите три сили и е най-близка до нашия свят. Нарича се Зеир Анпин. Нейно отражение е тази част от страната, граничеща с езерото Кинерет и центъра на Израел, и с всичко което като че ли се храни от Бина. Тук е развито селското стопанство и е съсредоточено населението. Тук е и столицата на страната – Йерусалим, който в духовен аспект се явява сърцето на света, и най-високата негова част се намира точно по средата на Зеир Анпин.
„Защото Творецът е направил Израел сърце на целия свят. Както органите на тялото ни дори за миг не могат да просъществуват без сърцето, така и народите няма да могат да просъществуват в света без Израел“ – Баал Сулам, от коментара „Сулам“ към книгата „Зоар“, глава „Пинхас“, т. 143.
Но ако попитате, защо съществуват всички тези части на Висшата Душа, ще отговорим: „Именно за да оживят нейната пета част. Заради нея съществува всичко, тя е целта на всичко. Наричана Малхут и от една страна, се явява олицетворение на нашият свят, който е безжизнен в духовен смисъл, а от друга страна, спрямо Ерец Израел (това са районите на Мъртво море, очакващи възраждане). Не се учудвайте, именно тази част, която е мъртва и егоистична, трябва да стане най-живата, отдаваща, подобна на Бина.
Казано е: „Сменящият мястото си – сменя съдбата си“…
Ако народът на Израел започне да чувства своите духовни корени (силите, които му въздействат) и стане съответстващ на тези сили, то всеки човек ще почувства къде му е най-комфортно да живее, тогава и земята и народът ще достигнат хармония помежду си и „ще разцъфти страната и ще се напълни с мляко и мед“.
А ние ще се почувстваме обединени в Единната душа – Адам Ришон.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: