Кабала – науката на висшия свят

Въпрос от английския блог: Когато казвате, че Кабала е наука, Вие имате предвид, че тя е основа на всички знания (теоретическа и практическа мъдрост)? Или под това разбирате, че тя е съвременна наука също като химията, биологията, математиката и т. н…?

Отговор: Кабала ни разкрива природата на висшата светлина, на искрата, която е създала чрез взрив цялата наша Вселена и всичко, което изпълва тази Вселена – неживата, растителната, животинската (включително животинската част на човека) природа. Изучавайки основата на всичко съществуващо – материя (желание) и светлина (Наслаждение), ние изучаваме основата на всички обекти и явления в нашия свят. Вижте Статията на Баал Сулам „Кабала – основа на всички науки“, ТЕС, ч. 1. Вътрешното съзерцание.

Въпрос от английския блог: Кабала не е философия, но съществува ли някакво философско учение, което се приближава най-много до нея? Може ли да бъде намерена във философията някаква истина, въпреки че тя говори само за нашия свят?

 Отговор: Във философията няма нищо истинно, тъй като се занимава с измислени от нея въпроси или се опитва да отговори на въпроси, изхождайки от отвлечени, нямащи нищо общо с практиката предположения (отвлечена форма). Дори за нашия свят философията разсъждава не от практическа гледна точка, тоест във вид на отвлечени от материята форми или същности, а не за самия материал и формата на материала, както е при Кабала (вж. „Въведение в книгата Зоар“). По тази причина всички изводи на философията в течение на цялата история на човечеството са били погрешни или най-малкото неточни. Виж за това статиите на Баал Сулам.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: