КАБАЛА – именно сега!

Въпрос: Благодаря Ви за отговорите на моите въпроси . Вие казвате ,че на кабалистите е била разрешено разпространението на знания именно сега в наше време . Къде и по-какъв начин това е зафиксирано ? В частност става въпрос за Ари и Баaл Сулам.

Отговор: Погледни статията “ Науката Кабала и нейната същност“: „Радвам се, че съм роден в поколение, в което Кабала може да се разпространява пред всеки. И аз получих указание отгоре да върша това, което Творецът не е указвал на никого. И всичко, което разкривам в моите книги е важно да се разкрива все по нашироко, защото това е необходимо на поколенията“, виж също така и сборника „Погледни доброто“ (Лирот тов) „, за важността от разпространение на Кабала.

Въпрос: Доколкото съм разбрал, нашето поколение, е длъжно да разпространява Кабала на всички и аз започвам да разбирам защо .Моят въпрос: защо рав Кадури, който е бил кабалист, нищо не е казал за това и не го е известил?. Ако той го е бил направил, много от противниците на Кабала, основно в религиозния сектор, биха започнали да откриват истината и разпространението е щяло да бъде по-леко .Освен това, аз съм уверен, че има и други известни равини-кабалисти. Защо и те не се занимават с разпространение? Има и такива, които осъждат това явление.

Отговор: Всички истински кабалисти призовават към разпространение на Кабала -погледни в „техните изказвания“. Против това е само този, който не разбира какво е това Кабала и за какво е разкрита на хората.

Въпрос: Моля обяснете, как е могъл Моше да въведе използването на десятъка за разпространение на Кабала, ако по това време тя е била скрита и не са я рапространявали?

Отговор: Кабала именно по времето на Моше е била разкрита на всички народи, като действие на Твореца! А десятъка се използвал за образоване на народа. Изучавайте източниците – даже по Гугал!

Въпрос: Били ли са амораите по време на Талмуд кабалисти?

Отговор: Всички мъдреци до АШЛ“А (18 век ) са били кабалисти.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: