За екскурзиите по кабалистичните места

Въпрос: По повод на екскурзиите по кабалистични места, които провежда вашата организация: има съмнения по повод духовната ценност на тези места, камъните, земята, водата от извора. Та нали вие казвате, че няма никаква „светена вода“ и т.н.? В резултат на това възниква усещане за ненаучност на Кабала. Как да се справя с това противоречие?

Отговор: Ние редовно провеждаме с желаещите туристи и местни жители екскурзии по кабалистичните места. Ценността на тези места е само в човека, желаещ да се доскосне до тях. Когато веднъж Баал Сулам отишъл в Хеврон, в пещерата Махпела (където са погребани Адам – Ева, Авраам – Сара, Ицхак – Ривка, Яков – Лея), тогава Рабаш, най-големият му син, моя Учител, го попитал за целта на неговото пътуване и получил отговор „С това исках да изпълня завета: Когато моите действия бъдат подобни на деянията на отците“. Затова нека човек се впечатлява от физическите места, от което в момента е способен да се впечатлява – а след това ще му се открият независимите от географското положение източници на светлина. Защото по време на такава екскурзия, той получава порция кабалистична информация и множество усещания. Трябва да използваме тези средства, до които имаме достъп, за да го доведем до разкриване на духовните свойства. Ако използвате такова пътешествие за духовно развитие, ще получите огормен ефект. Освен това нашите екскурзоводи са кондуктори на висшите сили. Това не е мистика, а физика.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed