Черната кутия – в студиото!

Попитайте всеки човек какво е общото между него, семейството му, работата, банковата сметка и финансовата криза. Най-вероятно ще се затрудни да даде ясен и изчерпателен отговор – той е скрит от човека като в черна кутия. Днес,обаче, в дните на нестабилност, е необходимо да се намери отговора. Хайде, както в популярното предаване «Какво? Къде? Кога?», да се опитаме да определим какво е скрито в черната кутия. И така, черната кутия – в студиото!През 70-те години в Римския клуб, създаден от италианския учен Аурелио Печчеи за решаване на глобални проблеми, се обсъждаха различни концепции за развитие на обществото. Членовете на клуба анализираха модели на бъдещия свят, като прилагаха методите на кибернетиката. На тази нова по това време наука се възлагаха големи надежди. Трудно е да се каже дали са били приети препоръките на Клуба, но споровете около ефективността на моделите на света продължават и днес. В Римския клуб обаче са попуснали нещо очевидно. Или по-точно, не са отчели най- важното. Внимание, въпрос! Какво има в черната кутия?

Да започнем с кибернетиката. Един от принципите, които се използват от нея, е принципа на хомеостазата. Той гласи,че всеки организъм или орган се стреми да поддържа вътрешното си равновесие. Например, за да е здараво тялото, бъбреците регулират нивото на водата в организма. Този процес се осъществява благодарение на системата за обратна връзка, която коригира възникващите отклонения. Вътрешният механизъм за отстраняване на грешките позволява на организма да функционира ефективно. На този принцип са построени всички кибернетични устройства. Този принцип е приложим и в обществото.

Много малко хора обаче знаят, че идеите за устойчиво развитие на обществото, станали популярни през 60-те години на 20-тия век благодарение на кибернетиката, са били формулирани от кабалиста Й. Ашлаг още в 30-те години. В своите статии той показва, че най-доброто състояние на обществото е поддържането на пълно равновесие на човека с Природата. И то може да бъде постигнато чрез разбирането на основния закон на Природата: човекът трябва да действа подобно на нейните интегрални сили. Тези сили се «грижат» за поддържане на баланса в цялата система и ако някоя нейна част действа в друга посока, само за собствено благо – то се включва коригиращ механизъм. Днес ние нарушаваме този баланс, затова и чувствуваме върху себе си постоянен натиск от всички страни.

Но, да се върнем към човека с неговата банкова сметка, където парите губят своята стойност. Ако обществото е в криза, значи е загубено равновесието. Как да го възстановим? За нас това сега е «черната кутия на Природата». Зад нейните стени ние не виждаме, че целия свят е едно семейство. Свързват ни стотици невидими нишки, а на нас ни се струва, че все още можем да действаме без да мислим за другите. Трябва да разберем обаче, че глобализацията – това е, когато всеки обезпечава баланса в целия организъм. Ако погледнем в черната кутията под този ъгъл, ще видим, че стените й са прозрачни и съдържанието й е отворено за всички.

Но, човек не може да промени възприятията си сам. Ние сме продукти на обществото – независимо дали искаме това или не. И сме изцяло, и напълно, зависими от своето обкръжение. Не случайно старата пословица гласи «Кажи ми кой ти е приятел и ще ти кажа кой си ти». Измени ли се общественото мнение – ще се промени и нашето възприятие.

И така, в «черната кутия» има система, която работи като единен организъм, благодарение на поддържаната връзка между всички елементи. И всеки елемент работи за благото на целия организъм. Струва ни се, че трябва да извървим дълъг път, за да се убедим в това… Но си заслужав да осъзнаем неговата необходимост и – само да стъпим на него, Природата ще ни помага във всичко. Можем да го оприличим на състоянието на болен, който започва да взема лекарство – и ето, вече идва реакция за възстановяване, защото няма противоречие със закона на Природата.

Тал Ашер

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: