Разкриването на Твореца – в нашия свят.

Въпрос: В последно време на уроците и конгресите често говорите за силната си загриженост, относно проблемите на този свят. От една страна това е логично, но от друга – нима това е предмет на класическата Кабала ? Вашите ученици, на фона на проблемите на този свят повече от всичко очакват от Вас разясняване на въпросите, за поправянето на душите и тяхното връщане към корена им.

Отговор: Кабала – това е методика за разкриване на Твореца от човека, в нашия свят. В миналото, само единици хора от всяко поколение са успявали да разкрият Твореца. В наше време, вследствие развитието на егоизма до нивото на всеобщ (всички ние сме взаимосвързани чрез него), всеки може и трябва да разкрие Твореца. Посредством страдания (кризи) или чрез осъзнаването на егоизма като зло – и в двата случая, всички ние ще стигнем до решението да се избавим от него, и да го заменим с качествата отдаване и любов към ближния (т.е. методиката на Кабала) и в свойството отдаване да разкрием Твореца. В себе си, в своите поправени, подобни на Него свойства. Проблемите на нашия свят възникват именно с тази цел, съдействат точно за това. Иначе „Докато не изтрещи гръмотевицата , човек няма и да се помръдне“. Затова аз изучавам кризата, нейното развитие, обяснявам на всички необходимостта и целенасочеността на страданията – да ни подтикнат към осъзнаване целта на нашето развитие. Ако човек разбира как да излезе от кризата, той заменя горчивия път на развитието си с приятен. Единственото, което можем сами да променим в нашия свят е да променим нашия път на развитие чрез страдания, които бавно ни подтикват към целта (Твореца), като го заместим със силата на Светлината. Само в това се заключава свободата на волята !
Виж статията “ Свободата на волята „.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: