На прага на промените

Пет съвета на науката Кабала

Някои могат да бъдат лъгани дълго време, други – за по-кратко, но всички – винаги – не могат да бъдат лъгани.
Ф. Д. Рузвелт

Техниците вече прибраха оборудването, което разнесе по целия свят ехото на победната реч. Фанфарите затихнаха, коментаторите и хроникьорите се впуснаха в лов на други свежи теми. Циферблатът започна да отмерва с обратно броене часовете от 100-те дни щадящо време, които се дават на новия US-президент Барак Обама.
За съжаление, за него таймерът ще има много по-кратък срок. Тревожното развитие на събитията изисква не просто красиви лозунги и дори не още една програма за спасяване на икономиката. Днес, когато се рушат предишните концепции на управление и взаимодействие, дойде време да бъде сменен самият подход.

Готов ли сте, господин Президент?
Искрено желаейки Ви успех, ще си позволим да дадем пет съвета, които ще помогнат изтърканите фрази да се превърнат в реални дела.

Глобализация
В наше време думите „светът е малък“ станаха банални. Векът на глобализацията ни свърза здраво един с друг чрез оковите на общия пазар и нишките на световната мрежа. Ако Вие, господин Президент, по примера на Ф. Рузвелт искате през 21 век да предложите на Америка „нов курс“, то тук е много важно едно уточнение. За външнополитическия курс на Рузвелт (през 30-е години на ХХ век) беше характерен неутралитета и дори изолационизма.
Днес Вие имате работа с цялото човечество. Всяка програма за спасение трябва да се базира на разбиране на законите на глобалната система, част от която станахме през последните години. Съдбите на страните и народите вече са неразривно свързани и следователно не е възможен разцвет или упадък в една отделно взета държава.

Регулиране на егоизма
Всички са съгласни с това, че основна причина за сегашната икономическа криза е прекомерният егоизъм на участниците в пазара. Не на някои от тях, а на всички – без изключение. В този списък са и обиграните брокери, ловко използващи съвременните финансови инструменти, и агентите на недвижими имоти, предоставящи заеми при нереални условия, и обикновените клиенти, устремяващи се към „американската мечта“, въпреки своите скромни възможности.
Когато егоистичните решения на единици се отразяват върху благополучието на цели страни и на целия свят, точковият надзор над финансовите институции се оказва остаряло решение.
Господин Президент, ако искате да възстановите икономиката, погрижете се първо за човешкия фактор. Възползвайте се от всички средства, които са под Ваше разпореждане, за да информирате всеки за ключовия момент на новата епоха: отсега човекът е длъжен да регулира своето „его“ и да го насочи в правилното русло. В глобалния свят, тревогата за другите, грижата за общото процъфтяване – това е и грижа за самия себе си.

Световна система за просвета
Последната предизборна кампания за сетен път доказа, че средствата за масова информация (СМИ) са ключ към успеха.
Господин Президент, наблегнете върху този лост, за да влеете в света свежа струя от промени. Водещите медийни мрежи трябва да разберат, че бъдещето на Америка зависи от качеството на посланията, които прокарват в масите. Необходимо е в хората да се изградят нови ценности, да се стимулират идеи, плодотворни за обществото като цяло, а не само – за личните банкови сметки.
Наред с това училищата и родителите трябва да започнат да обясняват на децата основите на живота в глобалния свят. Всяко дете трябва да научи, че човечеството – това е единно цяло, чийто успех се определя от всеобщото интегрално взаимодействие.

Интернет
Виртуалната мрежа изгря като ярка звезда на небосклона на човечеството. YouTube, MySpace, Facebook и други социални платформи промениха стандартите на съвременното общуване. Те ще продължат да сближават хората, ако Вие, господин Президент, ги поставите в служба на новото световно устройство. Интернет позволява да бъде преодоляна географската отдалеченост, културните различия и езикови бариери. Той може да стане инфраструктура на човешкото обединение, на социална среда, в която всеки се чувства като у дома си, сред близки хора.

Доверие в системата
Едно от последствията на кризата стана загубата на доверие в рамките на взаимното сътрудничество. Това е изключително важен елемент – като смазката, без която всеки механизъм чисто и просто „блокира“. За да се върне доверието в пазарите е необходимо от тях да се изчистят закостенелите наслагвания на утилитаризма. Днес това не е толкова сложно – та нали и финансовите учреждения, и отделните хора виждат ясни примери за това как ударът, нанесен на съперника, преминавайки през цялата система, като бумеранг се връща обратно.
Когато отношенията на съперничество прераснат в партньорски, икономиката ще започне да оздравява. Искрената грижа за другите ще стане най-добрият залог за собствен успех в рамките на общата система.

Господин Президент!
Хората и особено управниците, трябва да осъзнаят, че връщане към старите правила няма да има. За първи път светът е променен толкова много. Вие можете да станете световен лидер – но само осъзнавайки, че Вашата главна задача е глобалното образование на човечеството, обучението по примера на Природата, което означава „единен организъм“. Трябва да се говори за това и постепенно да се привикне към него. Друг път няма.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed