Идеите за единство витаят във въздуха

Въпрос: Неотдавна излезе втората част на филма „Духът на времето“ (Zeitgeist Addendum). Във втората част авторът на филма призовава към обединение цялото човечество. Дава свои рецепти за новото устройство на света, основаващо се на разпределение на ресурсите, ново образование, и взаимно поръчителство, а така също се позовава на законите на природата. Това наши партньори ли са?

Отговор: Не, аз дори не ги познавам. Но идеите за единство, за глобалност вече витаят във въздуха, и аз се радвам, че все повече хора ги смятат за актуални и необходими за реализирането на човешкото общество. Но поправянето е достижимо единствено чрез Висшата светлина, спускаща се при изучаването на нейния Източник. Описанието на Източника на светлина се намира само в истинските кабалистични книги. В наше време най-актуалните книги са тези на Баал Сулам. Именно тях изучаваме ние през цялото време! Аз не търся нищо друго, тъй като съм изпитал ефективността на това средство върху себе си.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: