Замъкът, пълен с всички блага

Света прилича на магазин, собственикът на който (Творецът, Универсалният Закон на Природата) е създал за нас особени условия. От една страна – ние трябва да удовлетворяваме желанието си за наслаждение, а от друга – нужна ни е силата на отдаване, която да изправи това желание. Днес глобалната криза ни отваря очите – и ние виждаме, колко сме взели от този магазин и колко много сме задлъжнели на собственика. Дойде времето да връщаме дълга.
«Ангелите, като видели всички мъки и страдания, които предстои да се стоварят върху човечеството, били силно удивени и попитали: „За какво е тази напаст?“ Творецът им отговорил – наистина, Той има замък, пълен с всички блага, но не са поканени при Него други гости, освен това човечество».
«Ангелите» са частни сили на Твореца. Всички закони на природата също са «ангели» – сили без разум и чувства.
«Замъкът, пълен с всички блага» – е Малхут на света на Безкрайността, коренът на нашето сътворение. Творецът желае да ни приведе към корена, към замисъла на творението. Постигайки го, ние напълно оправдаваме Твореца.
Да получим всички блага, подготвени за нас в замъка, може само като тръгнем от противоположното състояние, което са видели ангелите.
За разлика от «поправителите на света», ние прибягваме към помощта на Твореца като призоваваме светлината, възвръщаща ни към Източника. Само такова изправяне довежда до успех.
Ангелите от дясната страна – са действията на Твореца над желанието за наслаждение, разпределени на 125 степени. Ангелите от лявата страна – са силите на егоизма, действащи в нашето желание за наслаждение. Заедно тези два вида ангели ни водят към окончателното изправяне, принуждавайки ни да търсим равновесие между тях.
Точката в сърцето също е ангел. „Аз“-ът на човека започва да се разкрива само след нейното пробуждане, когато той издигне молба за изправяне. Ще му бъдат зачетени само действията, извършени по собствен избор. Благодарение на тези действия, той се нарича «човек» (адам), а до тогава го управляват ангелите.
Цялостното изправяне на света зависи от нас. Не трябва да чакаме, че хората ще дойдат при нас да се учат – достатъчно е да разберем самия процес. Категорията Израел е преходно звено за изправяне на народите на света. В крайното състояние всички са равни и всеки изпълнява своята функция.
Всички заедно решават взаимовключването. В духовния свят най-малката част благодарение на свойството отдаване може да има желанията на другите и от слаба «клетка» да се разрасне до мащабите на цялото «тяло». Нещо повече – вследствие на обратния порядък на световете и съсъдите, най-голямата светлина се разкрива по-нататък в най-ниските желания.
Бягството от страданията не е придвижване. Целта на страданията е да ни доведе до осъзнаване на целта и от това не може да се избяга. Когато човечеството разбере това, то ще се обърне към науката Кабала.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed